Obozy FEMA

FEMA-camp1942 – Rząd USA przenosi 112 tyś osób narodowości japońskiej – obywatelki amerykańskich pochodzenia japońskiego  do ośrodków tzw. Wojennych ośrodków relokacji, w celach internowania. 62% tej grupy to rodowici Amerykanie. Autoryzował to ówczesny prezydent F.D. Roosevelt rozkazem wykonawczym 9066. [1]

1945 – wszyscy internowani zostają uwolnieni. Na pocieszenie każdy dostaje 25$ i bilet do domu (jeżeli jeszcze go posiada).

Powyższe wydarzenie i selekcja owych ludzi  była wykonywana na podstawie 3 kategorii:

1. rasowe uprzedzenia

2. histeria czasu wojennego

3. porażka politycznego przywództwa

Plan REX 84

1982 – Powstaje Plan REX 84. 

Znaleziono w memo napisane przez zastępcę FEMA płk.  Johna Brinkerhoffa

„ w czasie kryzysu narodowego zostanie wprowadzony Stan Wyjątkowy”. (w owym czasie Afroamerykanie zostali zakwalifikowani jako najważniejsze zagrożenie dla ciągłości rządu!!)

1984 – przeprowadzono Ćwiczenia Gotowości– ćwiczenia sił zbrojnych USA by przetestować zdolności wojska w przetrzymywaniu dużych ilości amerykańskich obywateli w czasie cywilnych niepokojów bądź w czasie kryzysu narodowego.

Ćwiczenia te przewidywały: cywilne niepokoje, wielkie demonstracje, uderzenie, które morze wpłynąć na ciągłość rządu

1986 – powstaje tajna ustawa 210-35 tj: regulacja wojskowa. Odtajniona przez B. Clintona w 1997 roku.

Powstaje Cywilny Program Pracy Osadzonych, wybudowanie przez wojsko USA min 12 obozów by więzić potencjalnie niebezpiecznych amerykańskich obywateli w ramach REX 84.

Cel Cywilnego Programu Pracy Osadzonych to: zapewnić pomoc podczas katastrof naturalnych, zapewnić wsparcie po atakach terrorystycznych, zwalczać zagrożenie ze strony nielegalnych imigrantów (wykorzystanie ich w czasie cywilnych niepokojów społecznych)

1988 – R.Reagan podpisał ustawę, która przeprasza za ówczesną sytuację tj: z 1942 roku.

1988 – powstaje Akt Posse Comitatus – który zakazuje federalnych służb mundurowych wykonywanie zadań wewnętrznych sił prawa z wyjątkiem przypadków autoryzowanych przez kongres lub konstytucję

11.09.2001 – Wydarzenia ataku na Word trade Center w Nowym Yorku. (Patrz Prawda o Wydarzeniach z 9/11 ) Zapoczątkowanie walki z terroryzmem (patrz Terroryzm)

26.10.2001 – Powstaje Patriot Act (Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act). Według tej ustawy wolno przetrzymywać przez nieokreślony czas bez sądu obywateli nie-amerykańskich, którzy zostaną uznani za zagrożenie dla narodowego bezpieczeństwa. Rząd nie jest zobowiązany do ogłoszenia takiego aresztu ani też jego usprawiedliwiania.

2003 – FEMA staje się częścią Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego.

Głownym celem,  piorytetem staje się obrona przed niebezpiecznymi ludzmi (walka z terroryzmem). Dyrektywa Prezydencka 51 (PDD 51) – znosi Kongres i wszystkie instytucje stanowe, stawiając prezydenta jako najwyższą władzę w USA.

Działa wg. 3 dyrektyw:

 1. 1. Naprawa podczas kryzysu narodowego
 2. 2. Ciągłość rządu
 3. 3. Zwalczanie widocznych zagrożeń dla istniejącego porządku politycznego i społecznego

Powstaje obecnie nowa gałąź terroryzmu. Są to osoby, które z jakiegokolwiek powodu zaczeły postrzegać swoją ojczyznę jako wroga!. (ciekaw jestem dlaczego..:))

Domowy terroryzm (prawoskrzydłowi ekstremiści) – to ci , którzy są * zwolennikami życia, a więc do:

 • prawo do posiadania broni
 • przeciwni administracji
 • opowiadający się za świętością życia i ochronnie małżeństw[2]

Wg służb federalnych ponad 1 mln ludzi jest podejrzanych o domowy terroryzm!

FBI używa 4 metod programowo – kontrwywiadowczych w celu utrzymania istniejącego porządku politycznego i społecznego:

 1. Infiltracja
 2. Wojna psychologiczna
 3. Nękanie poprzez system prawny
 4. Ponaglanie siłą

1999 FBI ujawnia Raport tzw; „Projekt Meggido” – który wykazuje nowe zagrożenie społeczno-polityczne jakim jest Domowy Terroryzm. Raport wykazuje czym jest owy terroryzm, i jak go zidentyfikować!

Podejrzani wg raportu to osoby popierające:

 • posiadanie broni
 • prawa do własnej prywatności
 • edukacji w domu
 • konstytucję USA

oraz osoby które wierzą w:

 • wybory są ustawiane
 • istnieje Nowy Porządek Świata (NWO)
 • istnienie Obozów wojskowych przekształconych w obozy koncentracyjne.

Wg Raportu MIAC – potencjalnymi terrorystami są również przeciwnicy:

 • kontroli broni
 • rezerwy federalnej
 • ONZ
 • Uni Północnoatlantyckiej
 • Nowego Porządku Świata
 • podatku dochodowego
 • RFID (chip)
 • aborcji

2006 –Powstaje HR. 5122 tj:  Akt Obrony Johna Warnera, który unieważnia powyższy Akt Posse ComitatusPozwala Prezydentowi rozlokować i stacjonować oddziałów sił zbrojnych armii USA gdziekolwiek będzie taka potrzeba, bez zgody gubernatorów lub władz stanowych w wyłącznym celu „tłumienia niepokojów publicznych” ( pomoc w niepokojach cywilnych i kontroli tłumu lub przy potencjalnie straszliwych scenach).

NORTHCOM więc ściąga zahartowane w bojów wojska USA np. z Iraku ok. 3000 – 1 Dróżynę Bojową 3 dywizji Piechoty aby rozlokowała się na terenie USA i w razie czego  „podejmowała działania sił prawa”!.

HR 645 – Legalizacja Obozów FEMA tj:  Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma prawo do ustanowienia krajowych ośrodków interwencyjnych inaczej znany jako obiekty FEMA obozu instalacji wojskowych. Cel – obiekty są do celów zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Bazy te to obiekty wojskowe zmienione na centra kryzysowe FEMA (z  kompletnymi miejscami pracowniczymi, medycznymi i edukacyjnymi jako obozy internowania.) Pamietać trzeba o nowej technice wykonywania takich Obozów np.: Base X.

01.2006 – World Net Daily zgłosiło, że Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego podpisał kontrakt 385 mln $ z firmą Halliburtona Kellogg, Brown & Root (KBR) by zbudowano owe Obozy zatrzymań w ilości wg potrzeb…. (Jak się okazuje, rząd zaczął także odnawianie starych obozów, w których podczas II Wojny Światowej internowano setki tysięcy amerykańskich obywateli).

7.06.2009 ukazuje się Raport Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Pt: „Prawoskrzydłowy ekstremizm: Aktualny klimat ekonomiczno – polityczny”. Stwierdzono w nim wzrost o 50% tzw. „grup nienawiści” tj: 926 (2009) w stosunku do 602 w 2000 roku.

Cenzus- ankieta składająca się z 22 stron wręczana każdemu obywatelowi USA, który wypełnia jej treść (praktycznie pisze swój życiorys, dane osobowe, powiązania, telefony,otoczenie  itp.) Sprzeciw tego wypełnienia kosztuje 5000 dolarów.

2010 – W ramach Cenzus’a każdy uczestnik rozdający ankiety, będzie wyposażony w nadajnik GPS aby stworzyć mapę każdego domu w USA. Maja głowę…

Pracownicy Obozów – już teraz są nabory i rekrutacja na ową fuchę… Gwardia Narodowa Armii na Florydzie ogłosiła nabór “specjalistów ds. przetrzymywania i przesiedlania”, którzy zajmować się będą “sprawnym funkcjonowaniem wojskowego obiektu odosobnienia/reedukacji lub zatrzymania/internowania”. Do obowiązków należeć będzie “doradztwo poszczególnym więźniom w programach rehabilitacyjnych”.[3]

Cywilne Siły Bezpieczeństwa

Dodatkowe:

09.2008 – Ron Paul (Kongresman republikański) potwierdził, że chociaż wiadomo o istnieniu obozów FEMA, “rząd chce teraz zalegalizować budowę ich w bazach wojskowych, uzasadniając to nieśmiertelnym pretekstem, że takie obiekty potrzebne są na wypadek katastrofy ogólnokrajowej”.[4]

11.08.2009 – Chuck Baldwin – Konserwatywny pastor potwierdził: “Personel wojskowy powiedział mi, że wiele z baz wojskowych USA zamkniętych ostatnio, przygotowuje się na wielkiej skali „miejsca przejściowe”.[5]

Wniosek:
FEMA – to instytucja stworzona dla kontynuacji trwałości i ciągłości rządu! Wykorzystuje się do tego Terroryzm, gdzie jak się okazuje wrokiem nr stają się ..sami obywatele USA! Rząd oficjalnie dąży do państwa totalitarnego- policyjnego!

Orwell miał rację- ba USA nawet przebiło:

Zbrodnia myślowa-  normalniejesteś niewinny, dopuki nie udowodni się twojej winmy. Nie winny, dopóki nie dowiedziesz swojej niewinności (projekty FBI, Domowy Terror itp..) Więc jeżeli możesz zostać określony jako winny lub potencjalnie winny zanim nawet kiwnie palcem, to własnie mamy do czynienia z zbrodnią myslową (przedzzbrodnię!).

Obozy – dane szczegółowe

Obozy tzw. detencyjne lub narodowe centra bezpieczeństwa obsługiwane przez FEMA.

Liczba: 1400 [6]

Wyposażenie:

 • Są w pełni obsadzone i nawet otoczone przez pełnoetatową straż, ale wciąż puste
 • Większość posiada stacje kolejowe
 • Niektóre posiadają porty lotnicze
 • Średnio na 20.000 osób
 • Największy kompleks tzw. „ zakład zdrowia psychicznego” na Alasce na 2 mln. osób
 • Podzielone na sektory wg kolorów
 • Komory gazowo-termiczne (głównie renowacja starych magazynów, fabryk)
 • Druty żyletkowe z kątem wewnętrznym, bramki, kamery itp..
 • Specjalne koleje z wyrafinowanymi wagonami
 • Plastikowe Trumny
 • Masowe groby

Pełna zdolność: wrzesień 2009

Cel:

 1. Wprowadzenie prawa wojskowego tj. stan wyjątkowy MorTial Law których prawa które przysługują rządowi pokazuje tzw: Polecenie wykonawcze Executive order– prawa rządowe, po. (gotowe do przyjęcia obywateli w przypadku masowych rozruchów na skutek zapaści gospodarki, zamykania banków, niepokoju społecznego)
 2. Program REX 84 –[Readiness Exercise 1984] plan zakładający kierowanie wielkich ruchów ludności tj:

– (uchodźców) przede wszystkim z granicy z meksykiem do obozów detencyjnych.

– wg. Allen’a Roland’a z Global Research program pozwala wybudowanie  obozów koncentracyjnych dla dysydentów itp. elementu potencjalnie “zagrażającego” państwu.

W razie potrzeby bazy wojskowe mogą być przekształcone w takie obozy (więzienia).[7]

Programy dla wsparcia i usprawnienia programu Rex 84

 1. Operacja Cable Splicer – program do uporządkowanego przejmowania stanów i samorządów lokalnych przez FEMA i inne agencje federalne.
 2. Operacja Garden Plot – skontrolowanie populacji. [8]

Realizacja:

a) wprowadzą stan wyjątkowy

b) Podpis prezydenta na proklamacji i podpis generalnego adwokata na nakazie, do którego dołączona będzie lista nazwisk  skutkuje wprowadzenie dyrektyw:

Polecenie wykonawcze Executive order (spisane 30 lat temu!!)

10995 – kontrola mediów

10997 – kontrola elektryczności, gazu, ropy, paliw i minerałów

10998 – przejęcie wszelkich środków transportu

10999 – przejęcie wszelkich zasobów jedzenia i gospodarstw rolnych

11000 – mobilizacja cywilna i tworzenie brygad pracy pod nadzorem rządu

11001 – kontrola opieki zdrowotnej, edukacji i opieki społecznej

11002 – wyznaczenie ministra łączności w celu rejestracji całej populacji

11003 – przejęcie lotnictwa

11004 – pozwala na przeniesienie populacji wg planowania i lokalizacji

11005 – przejęcie kolei, składów, magazynów

11051 – upoważnia Biuro Planowania Kryzysowego do wdrożenia wszystkich rozporządzeń w czasie zwiększonych napięć międzynarodowych oraz ewentualnych kryzysów ekonomicznych, bądź finansowych

11310 – Departament Sprawiedliwości obejmuje władzę, w celu narzucenia rozporządzeń dla kontroli i rozwoju

11921 – Federalna Agencja (FEMA) może kontrolować mechanizmy produkcji i dystrybucji, źródeł energii, zasobów, zarobków, pensji, kredytów, przejmuje instytucje finansowe w czasie kryzysu narodowym. W czasie Stanu Wyjątkowego, kongres przez 6 miesięcy nie ma wglądu z działania FEMA. FEMA posiada obszerną władzę w każdym aspekcie funkcjonowania narodu!

1950 Defence Production Act – prezydent ma nieograniczona władzę w aspektach gospodarki.

Akt władzy tzw: Międzynarodowy Kryzys Ekonomiczny- pozwala Prezydentowi przejąć własność obcego kraju albo narodu. Te kompetencje dostała FEMA z rozległej konsolidacji rozporządzeń z 1979 roku.!!

Stan wyjątkowy- pozwala prezydentowi: Wg specjalisty od rzadu federalnego w Uslugach Badawczych Kongresu (Congressional Research Service, CRS) Biblioteki Kongresowej, dra Harolda Relyea’a, “kiedy prezydent formalnie ogłasza zagrożenie narodu, moze konfiskowac wlasnosc, organizowac i kontrolowac srodki produkcji, konfiskowac towar, wysylac sily wojskowe za granice, wprowadzic stan wojenny, przejac i kontrolowaac wszelki transport i komuniukacje, rozporzadzac dzialaniem przedsiewziec prywatnych, ograniczyc podroze i w rozmaity sposob kontrolowac zycie obywateli USA”

– na mocy prawa Johna Warnera z 2007 roku, zatwierdzone przez Kongres i z moca prawna od 17.10.2006. Prawo Warnera rozszerza wladze prezydenta podczas zagrozen narodu, szczegolnie sekcja 1076. Ww. prawo Warnera daje prezydentowi moc oglaszania stanu wojennego i objecia dowodztwa nad Gwardia Narodowa (National Guard) bez zatwierdenia przez gubernatora. Wdrozony, prawo Warnera przekresliloby Konstytucje, Karte Praw Stanow Zjednoczonych Ameryki (Bill of Rights) i zakaz uzycia wojsk do spraw wewnetrznych USA (Posse Comitatus). Dyrektywy prezydenckie NSPD 51 i HSPD 20 dot. bezpieczenstwa panstwowego )National Security) i bepieczenstwa wewn. (Homeland Security) pozwalaja prezydentowi oglaszac “zagrozenie narodowe” z jakiegokolwiek powodu bez zgody Kongresu. Dyrektywy doprowadzilyby do zawieszenia konstytucyjnego rzadu i militaryzacji sprawiedliwosci i egzekwowania prawa. NSPD 51 zastepuje NAE i prypuszczalny nadzor przez Kongres. Wdrozone dyrektywy przekreslaja Konstytucje. Prawo o Uzyciu Wojska depcze habeas corpus i pozwala rzadowi zatrzymac kazdego (rowniez obywatela USA) deklarujac go walczacym po stronie wroga; pozwala torturowac i daje immunitet wojsku i wywiadowi, lecz gwalci 6-ta i 4-ta Poprawke do Konstytucji, art. 1 sekcje 9 klauzle 2 (o habeas corpus) Kosntytucji oraz Konwencje Genewska. Wreszcie, stare prawo FISA (Foreign Intelligence and Surveillance Act) pozwala administracji Obamy szpiegowac Amerykanów bez zgody sadu; daje lipny i bezsensowny proces sadowego przeglądu, tajnych procedur i bezwartościowego raportowania Kongresowi.

c) FEMA jest ramieniem wykonawczym nadchodzącego stanu policyjnego i w ten sposób poprowadzi wszystkie operacje. Prezydenckie rozkazy wykonawcze już wypisane na Federalnym Rejestrze też są część prawnej struktury dla tej operacji. Rozporządzenia te powiązane są z FEMA które zawieszają Konstytucję i Karte Praw.

d) Amerykanie mają Przejebane

Początek:

 • Rok 1980-2002  -FEMA przejmuje nieczynne zakłady karne obozy więźniów wojennych w celu utworzenia tzw. Obozów tymczasowego ulokowania.Liczba znanych obozów sięga 600 sztuk na terenie całych stanów zjednoczonych.
 • Rok 1997? Tajne rozporządzenie nakazujące budowę obozów pracy
 • Rok 2002-2008 -FEMA przejmuje opuszczone fabryki i zakłady renowacji maszyn i przerabia je w wysoce zabezpieczone obozy tymczasowej relokacji. W liczbie 200.
 • Rok 2008-05.01 -FEMA szykuje cało miesięczne ćwiczenia mające na celu sprawdzenie wydajności relokacji mieszkańców do obozów tymczasowych.

Realizacja:

 • 21.07.2004 – Projekt ustawy “Bio-tarcza” stał się prawem, które ma zapewnić ochronę i przeciwdziałania wobec czynników chemicznych, radiologicznych lub nuklearnych, spodziewanych w ataku terrorystycznym na USA. Cel realizuje się m.in. udzielając państwowym instytutom zdrowia elastyczność kontraktową i przyspieszając procesy naukowej skrutynizacji i zatwierdzania przez Administracje Żywności i Leków (FDA). Znaczy to, jak wyjaśnia Lendman, że FDA może zatwierdzić niewystarczająco przetestowane, potencjalnie niebezpieczne szczepionki, jeśli tylko sekretarz zdrowia i pomocy społecznej (HHS) lub sekretarz obrony (Pentagon) zadeklaruje stan wyjątkowy bez względu na to, czy jest uzasadniony, a szczepionki — bezpieczne i skuteczne.
 • Ustawa pt. “Publiczna Gotowość i Przygotowanie do Stanu Wyjątkowego” (PREP) George Bush zatwierdził ją jako prawo w ramach ustawy z 2006 r. pt. “Wydatki na Obronę” (HR 2863). Pozwala ono sekretarzowi HHS zatwierdzić obowiązek szczepień w przypadku ogólnokrajowej epidemii jako “kryzysu”. Prawo nie podaje kryteriów na taką deklarację, ani potencjalnych kar dla uchylających się, ale przypuszczalnie są wśród nich kwarantanna i kary pieniężne, spekuluje Lendman
 • 09.2009 – Ron Paul potwierdził iż rząd chce zalegalizować budowę obozów w bazach wojskowych, uzasadniając to nieśmiertelnym pretekstem, że takie obiekty potrzebne są na wypadek katastrofy ogólnokrajowej”.
 • 08.2009 – B.Obama tworzy specjalną jednostkę dochodzeniową tj: HVDIG (High-Value Detainee Interrogation Group, czyli Grupa do Przesłuchiwać Zatrzymanych o Wysokiej Ważności tj. do przesłuchiwania kluczowych osób podejrzanych o terroryzm
 • Pentagon przedstawił Kongresowi rekwizycję zezwolenia na udział prawie 400 tys. rezerwistów w akcji przeciw pandemii. Nie podlegają oni prawu Posse Comitatus Act, które zabrania angażowania wojsk do celów wewnętrznych w USA.[9]
 • Gwardia Narodowa Armii na Florydzie  (dokładniej NATIONAL GUARD) ogłosiła nabór “specjalistów ds. przetrzymywania i przesiedlania”, którzy zajmować się będą “sprawnym funkcjonowaniem wojskowego obiektu odosobnienia/reedukacji lub zatrzymania/internowania”. Np.: http://jobview.monster.com/get…..mp;re=1000
 • Glenn Beck przyznaje, że Obozy FEMA to nie wymysł.[10]
 • 22 stycznia 2009 roku ustawy H.R. 645 legalizującej i zatwierdzającej istnienie „Narodowych Centrów Bezpieczeństwa”, czyli mówiąc po ludzku obozów koncentracyjnych.
 • amerykańskie siły zbrojne osiągnęły wszystkie swoje założenia rekrutacyjne[11]
 • Departament Bezpieczeństwa Krajowego (Homeland Security Department) podpisał 385 milionowy kontrakt z firmą Halliburton jednostką filialną KBR Construction na wybudowanie sieci obiektów w związku z rosnącym zapotrzebowaniem.

Przecieki:

 1. w szkoleniu Marines. jednym z elementów szkolenia w ostatnich miesiącach stało się zagadnienie:” Czy w razie wprowadzenia stanu wojennego strzelałbyś do swojej rodziny, sąsiadów i innych amerykańskich cywilów gdybyś otrzymał taki rozkaz.”
 2. 1.06.2009 weszło w życie nowe, restrykcyjne prawo graniczne pomiędzy USA a Kanadą
 3. Pentagon podjął decyzję o wyprodukowaniu przenoszonej drogą powietrzną broni mikrofalowej, czyli tak zwanego „Deszczu bólu”.
 4. Rośnie liczbą antyrządowych, uzbrojonych milicji obywatelskich w kraju[12]
 5. Plan klimatyczny dla USA zakłada przekształcanie pól uprawnych w lasy.

Trumny

06.2009 – pojawiły się informacje o składowaniu wielkich ilości plastikowych trumien w Georgie

Ale pierwsze wzmianki sięgają 2006 roku

Składowanie:

Miasto Madison w stanie Georgia, Atlanta

 1. Teksas
 2. Indiana

Oficjalne wyjaśnienie

Teren składowania (Madiso) należy do Firmy należy do firmy Vantage Products Corp (dzierżawione przez VANTAGE od 1998r. i od tego samego roku składowane są tam „trumny”.) Oficjalnie  wg tej firmy, są to tzw: “Burial Vault”, pojemnik, do którego dopiero wkłada się normalną trumnę, a którego rolą jest zapewnienie stabilnego gruntu (żeby nagrobek nie osiadał)…”. Dlatego są odpowiednio większe. [13] Wg firmy składują 180 000. Jest też przede wszystkim producentem tych trumien.

Ale:

 • Firma Vantage Products Corp podlega Rowan Technologies, a ta z kolei wykonuje kontrakty rządowe i to o wysokim priorytecie związanym z armią USA! Podano też, że pół miliona “trumien” sprzedano FEMA
 • Znaleziono inny Patent na wielofunkcyjny pojemnik do kremacji!!!!  Tzw: Multi Functional Cremation Container: patent nr 5425163[14] Paten złozony w 1995r.. Innymi słowy są przeznaczone do „środowiskowo” nieszkodliwej kremacji zwłok, które mogłyby być skażone różnymi biologicznymi wirusami!!!
 • Właściwości „trumien”

– nie ulęgają biodegradacji przez co najmniej 100 lat

– są odporne na wodę i czynniki chemiczne.

 • Takie Trumny można znaleźć w Kontraktach rządowych wykonana np. Polyguard, która również przechowuje “trumny”.[15] [wcześniej Rząd nie zamawiał takiego towaru..]

Dowody

Plany obozów koncentracyjnych są realizowane już od administracji Nixona, pierwsze wycieki na ich temat były w latach 80-tych, podczas przesłuchań Olivera Northa w aferze Iran-Contra. Wtedy była mowa o tylko jednym, tzw. REX-84.

Zalecenia w jaki sposob armia ma dostosowac i zmienic bazy wojskowe , aby pomiescic tam tysiace wiezniow i zorganizowac dla nich prace.

http://armypubs.army.mil/epubs/pdf/R210_35.PDF

http://armypubs.army.mil/epubs/pdf/R210_35.PDF

10.2011 – Wyciek alarmującego dokumentu w USA – obozy koncentracyjne

Wyciekł, dzięki źródłom dziennikarza Wayne Madsena  w Kongresie. Madsen wielokrotnie udowodnił już, że jego informacje są wiarygodne.

Dokument zwany ‘C & R’, dotyczy planów DHS (Department of Homeland Security – Departament d.s. Bezpieczeństwa Narodowego) zamiany baz militarnych na obozy koncentracyjne dla ludności, głównie w zachodnich stanach. W świetle tego co się dzieje – masowych protestów w wielu miastach USA, można się domyśleć, że administracja Obamy chce zapewnić członków Kongresu o tym, że w razie konieczności pozamyka prowodyrów w obozach koncentracyjnych i będzie spokój.

Aresztowanie 700 pokojowo nastawionych demonstrantów na Brooklyn Bridge kilka dni temu, mogło być próbą przed masowymi aresztowaniami, które niedługo nastąpią. Przypuszcza się, że ma to na celu uspokojenie sytuacji w ,momencie gdy USA ogłoszą swoją niewypłacalność wobec Chin, Japonii i Rosji, co może oznaczać początek wojny między tymi krajami.

‘C & R’ oznacza „Conflict or Revolution” (Konflikt lub Rewolucja), co sugeruje dwie opcje, które mogą być użyte w przypadku niewypłacalności – albo podniesienie podatków do takiego poziomu, że Ameryka będzie zagrożona rewolucją, albo konflikt międzynarodowy. W obu przypadkach obozy koncentracyjne się przydadzą…[16]


[1] Na podstawie filmu „Obozy FEMA”

[2] Powiedział to publicznie Jay Sekułów na antenie ACLJ:TV. Źródło Film „Obozy FEMA”

[7] odnowione bazy będą przetrzymywać nielegalnych imigrantow, np. w gazecie “Idaho Observer”? (czerwiec 2009) ukazała się informacja, że: “…W styczniu 2006 r. ujawniono, że firma Haliburona — Kellogg, Brown & Root (KBR), dostała kontrakt na 385 mln dolarów na budowę obozów przetrzymania na wypadek >>wyjątkowego napływu imigrantow<< “ Lewis Chiller i b. kongresman demokratow z Kalifornii, Dan Hamburg, uchylili rąbka tajemnicy (San Francisco Chronicle 4.2.2008): od 1999 roku rząd kontraktuje KBR Halliburtona do budowy obozów zatrzymania w nieujawnionych miejscach w USA. Z innymi firmami zbudował tysiące wagonów kolejowych, niektóre wg raportów są wyposażone w kajdany i pęta do transportu zatrzymanych

[8] wg. księdza-dysydenta Franka Moralesa, “plan stłumienia demokratycznej opozycji w USA”. Wcielono go w życie już podczas zamieszek w Los Angeles w 1992

[9] Prawo HR 645 zaproponowane przez “demokratę” z Florydy, Alcee Hastings, miało zezwolić DHS na założenie conajmniej 6 ośrodków masowego więzienia obywateli USA w bazach wojskowych. W momencie ogłoszenia stanu wyjatkowego prawo Posse Comitatus przestałoby obowiązywać, zastąpione wojskową jurysdykcją nad więźniami

[11] Takiego sukcesu nie odnotowano od ustanowienia armii zawodowej w 1973 roku. Poinformował Pentagon.

error: Content is protected !!