Giganci – cała prawda, a świat milczy. Część 1. Wstęp

Giganci … chciałbym ten temat zgłębić i przedstawić szerszy obraz owego zagadnienia. Uważam bowiem, że teoria o ludziach przewyższających rozmiarem najwyższe znane nam osoby były faktem historycznym. Nie wyjątkiem, wybrykiem natury, a oddzielną rasą żyjącą w zamierzchłej przeszłości. Na szczęście zarówno źródła ustne, pisane zawarte w folklorze, mitach, podaniach, czy legendach jak i namacalnych dowody  utwierdzają mnie w przekonaniu o realności ich istnienia.

Aby poznać bliżej temat i przedstawić dowody, które udało mi się zebrać na przestrzeni paru lat zacznijmy od ram nam współczesnych.

Oczywiście nauka określa  ponad przeciętny wzrost mianem choroby hormonalnej zwanej gigantyzmem.

Wg definicji: ” Gigantyzm − ogromne rozmiary ciała na skutek nadmiernego wzrostu całego kośćca i masy tkanek, mocno przekraczającego normy dla danej rasy„.[1]

Otóż Gigantyzm mamy udokumentowany i zbadany w dzisiejszych czasach.  Najwyższym uznanym i udokumentowanym człowiekiem jest Robert Pershing Wadlow (ur.22.02.1918 r ). Zmarł 15.07.1940 roku z powodu akromegalii. Jego wzrost -co udokumentowano i potwierdzono (źródło Panie hoo sam sobie znajdź) wynosił 272 cm (waga 199 kg.). Jego rozmiar stopy wynosił 47 cm. (i to jest przykład że stopa o takich parametrach jest możliwa) Najwyższą kobietą uważa się byłą akromegalityczkę, olbrzymkę Zeng Jinlian ( ur. 26.06 .964 r.) z wioski Yujiang w Chinach.  Zmarła 13.02.1982 r. i miała wtedy 247 cm wzrostu.

Inne przykłady to np:  John Wiliam Rogan ( 1871 – 1905) – 264 cm, John F.Carroll (1932 – 1969) – 263,5 cm, Don Koehler (1909 – 1981) – 248,9 cm.

Z powyższych przykładów już wynika, że człowiek potrafi być większy niż obowiązują standardy nauki . Jeżeli my mamy świadomość udokumentowanych przypadków bardzo dużych ludzi, to czemu odrzucamy możliwość, że wcześniej takowi też mogli żyć i w przeszłości??    Dlaczego jednak gigantyzm nie wyjaśnia sprawy Gigantów opisywanych w owym temacie? Problem w tym względzie polega na tym , że po pierwsze: jest to choroba, w której następuje szybka umieralność poprzez akromegalię (90% przypadków gigantyzmu stanowi ta choroba). Po drugie są to wyjątki w populacji nad wyjątkami. Po trzecie badania gigantyzmu zamykają się w obrębie najwyższych znanych nam ludzi. Co nigdy nie przekroczyło 3 metrów. A omawiana kwestia Gigantów zaczyna się od skromnych 3 metrów a sięga nawet 12 metrów. Żart? Zobaczmy.

„Nasi” Giganci –  nie są chorzy, (w źródłach w większości przypadków nie wspomina się o ich ułomności, a wręcz przeciwnie – są całkowicie sprawni) , nie są to oddzielne, osamotnione przypadki, najczęściej żyli w rodzinach,  grupach a nawet całych społeczności. (przeczy to realności utrzymania i rozmnażania się tak licznej grupy, jeśliby chorowaliby na gigantyzm).

W Biblii, Księdze Liczb w rozdziale 13. w wersecie 32-33 czytamy:

Zaś lud, który widzieliśmy, to ludzie rośli. Widzieliśmy tam i olbrzymów i ich potomków

Ogólnie na chorych nie wyglądali. Przecież  nieźle walczyli, prowadzili wojny, nawet co jakiś czas rzucali się na Bogów – co zdecydowanie odrzucało by teorię choroby (nasi „olbrzymy” z gigantyzmem mają trudności z założeniem buta, a co dopiero mówić o chodzeniem, bieganiu czy wojowaniu…..) Wyjątkowość jako jednostka (wybryk natury) w tym znaczeniu definitywnie zanika. Umieralność również jest tu odmienna, ponieważ u Olbrzymów wiek był znacznie większy niż u ludzi. Kolejnym problemem porównując z Gigantyzmem to sam wzrost Gigantów. Wg przekazów, podań jak i odkrytych ale nie zaakceptowanych przez świat nauki przypadków wzrost waha się od 3 do 7 a nawet i więcej metrów.. co jest w opozycji do gigantyzmu, ponieważ  wg tej choroby, kiedy człowiek przekracza 250 cm ma coraz większe problemy zdrowotne (od krążenia, czucia kończyn i oczywiście akromegali włącznie) co doprowadza do nieuchronnej śmierci nieboraka. U omawianych olbrzymów tego nie zauważamy…

Oczywiście podkreślam, że Gigantyzm w wielu sytuacjach, a nawet odkrytych kościach jest jak najbardziej prawdopodobny i możliwy. I sądzę, że tak właśnie jest. Nie wyjaśnia to jednak skali i rozmiarów wszystkich przykładów omawianego zagadnienia.

Przykłady Gigantów w źródłach pisanych. Zacznijmy od pism świętych:

W Biblii autorzy różnych ksiąg żyli w różnych czasach i w różnych miejscach (nie mogli się ze sobą umówić) a często opisują olbrzymów. W Księdze Rodzaju, w rozdziale 6. wersecie 4 czytamy:

A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.”

 W Apokryfach tj. Księdze Henocha czytamy bardziej szczegółowy opis tej kwestii:

1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.

2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.

3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”.

4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.

5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.

6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.

7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(…), Turiel, Jomiel, Araziel.

8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.

7.l wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.

2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.

3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.

4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.

5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew.

6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

W Biblii, w księgach Mojżeszowych jasno i wyraźnie mówi się o olbrzymach podając nawet dane pozwalające oszacować wzrost tych istot. I tak np: w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdz.3, werset 11 mówi się OG:

On zaś (Og -przyt.aut.), król Baszanu, był ostatnim z Refaltów. Czyż to nie jego trumna, cała z żelaza, znajduje się w Rabbat Ammonitów ? Ma ona dziewięć łokci długości (435,6 cm!!) i cztery łokcie szerokości (193,6 cm) – według zwykłej miary łokcia„.

A przecież łokieć hebrajski mierzy 48,4 cm!

Postać tą znajdujemy również  i w Torze w której pojawia się w Bamidbar (Księdze Liczb 21;33-35) oraz w Dewarim (Księdze Powtórzonego Prawa 3:1-7) jako król Baszanu (czyli terenów okolic obecnych wzgórz Golan), którego pokonał Mojżesz w bitwie pod Edrei. Og był gigantycznych rozmiarów, sądząc po wymiarach jego żelaznego łoża (o czym wspomina Dewarim 3:11) które szczegóły ująłem powyżej. [2]

Tutaj znajdujemy jeszcze ciekawszy opis, wskazujący na dokładne rozróżnienie między wysokimi ludźmi a Gigantami zwanych Olbrzymami.

Księga Liczb 13, 31-33

Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: Nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. (32) I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: Kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. (33) Widzieliśmy tam nawet olbrzymów – Anakici pochodzą od olbrzymów – a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach.”

2 Sam. 21, 20

” I jedna jeszcze odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi – razem dwadzieścia cztery palce. Pochodził on również od Rafy.”

Zapamiętajmy owe cechy charakterystyczne owych Olbrzymów, ponieważ jak postaram się wskazać będą to cechy które znaleźć będzie można w zupełnie innych przekazach i w innych rejonach świata i czasie.

Groby.

Jest to kolejna kwestia, która powinna dać nam pewne rozeznanie, o jakich rozmiarach rozmawiamy. Klasycznie zacznę od grobów historycznych postaci Biblijnych [3]. Zobaczmy:

Abel, syn Adama [Jordan]

Abel, syn Adama [Jordan]

Aaron brat Mojżesza

Aaron brat Mojżesza

Joshua [Salt, Jordan]

Joshua [Salt, Jordan

Król David [Jerusalem, Izrael]

Król David [Jerusalem, Izrael]

Skąd takie rozmiary pochówków. Dlaczego nikt nie zastanawia się, po jaką cholerę tak duże groby?

Więc tutaj bardziej bym proklamował za nowym typem etnicznym, czy też rasowym. Na koniec wspomnę jeszcze o jednej kwesti. Jeżeli mamy problem z odwzorowaniem własnej ewolucyjnej historii powstania człowieka, to czemu mamy odrzucać np teoretycznie wydarzenie jakim mogło być odnoga w tej ewolucji która owszem szła w kierunku homo sapiens sapiens , ale jednak z większa dawką i domieszką hominidów np Gigantopitek’a co uważa paru naukowców..

16.10.1869 – Gigant z Cardiff, NY, USA. Mistyfikacja

Gigant z Cardiff

Gigant z Cardiff

W 1869 roku łopata jednego z robotników, którzy kopali studnię za stodołą Williama Newella, natrafiła na coś twardego. Przeszkodą okazała się trzymetrowy posąg człowieka.(…) W rzeczywistości gigant stworzony został na zlecenie pewnego, dowcipnego ateisty – George’a Hulla, który skłonny był wydać 2 600 $ na stworzenie tego posągu i zakopanie go na działce swego kuzyna – Williama Newella. Wszystko to po to, aby zakpić z pewnego metodysty, który uparcie głosił, powołując się na Pismo Święte, że niegdyś Ziemia zamieszkiwana była przez rasę gigantów.(link) Andrew White, pierwszy rektor Cornell University rozpoznał natychmiast, że olbrzym to falsyfikat. Był to posąg i to nie najlepszej jakości. Patrz też więcej:

Gdy giganci chodzili po Ameryce…

Ripsonar

 

 

——————————————————

[1] – Wikipedia

[2] – Olbrzymy, giganci określani są w Torze kilkoma rzeczownikami:  nefilim, emim, refaim i anakim. O ile pierwszy z nich (nefilim) dotyczy gigantów z okresu przed potopem i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „upadli”, o tyle wszystkie pozostałe uznaje się za określenia powiązane z konkretnymi grupami etnicznymi zamieszkującymi tereny Kanaanu w czasach Abrahama i tylko wtórnie i nieprecyzyjnie te nazwy plemion tłumaczone są jako „olbrzymi” źródło: http://www.the614thcs.com/40.266.0.0.1.0.phtml

[3] – http://wulfrunasufiassociation.com/galleries/sacred-mausoleums-of-prophets-and-saints/

error: Content is protected !!