Źródło, Channeling, kroniki Akaszy a pamięć duszy [M29 z dn. 28.06.2022]

ŹRÓDŁO – pochodzi (jako fala) z centrum galaktyki, której zadaniem jest zbalansowany rozwój życia. Wręcz czuwa by tak było. Zbalansowany, tj. by naturalny porządek i koleje rzeczy szedł na równi z cywilizacyjnym rozwojem a więc i powstającą technologią. Rozwój duchowy musi się równoważyć z technologią (być jego świadomym a więc mieć pokorę do niej i z rozwaga ją wykorzystywać) bo jeżeli technologia będzie przewyższała duchowość lub co gorsza zastąpi to równowaga zostanie złamana a to zawsze wtedy taka droga dąży do samozagłady! Na Ziemi taką ścieżką jest możliwość wojny atomowej ale w tym wypadku widzę, że technologia posłużyła do zniewolenia cywilizacji!

Trzeba tu dodać, że świat jak człowiek ma wpisany w „swoje DNA” pewne wzrosty świadomości, rozwój w określonym czasie swego istnienia tj. życia. Np. tak jak dziecko w wieku 6-7 lat gdy dochodzi do pierwszego poważnego przełomu tak się tyczy ze wszystkim. To naturalny proces i właśnie źródło tego dopilnowuje. Jeżeli jest odchylenie od tej równowagi, naturalnego rozwoju – interweniuje. Źródło nie ma formy świadomości ani ego jak my sądzimy. To raczej mechanizm działania niż świadomość, ale to trudno na tą chwile mi definitywnie określić.

A więc osoby podpięte pod źródło jakby uzupełniają swoim „przyśpieszonym rozwojem i świadomością” niezbalansowany świat w którym żyją. Swoim rozwojem i zrozumieniem (jak pośrednik policjanta) szukają na powrót balansu natury rzeczy.

CHANNELING – To przekazy od obcych cywilizacji towarzyszącą ludzkości od dawien dawna. Kierują się własnymi celami wpływając na kurs jakim powinna podążać ludzkość. Najbardziej aktywnymi rasami to Plejadianie skrywający się niekiedy pod innymi nazwami jak Kasjopea p. Jadczyk, Aldebaran czy przekazy z Syriusza. Oczywiście są Reptylianie jak i inni: Aktuarialnie czy istoty z 6 lub wyższego poziomu. Przyświeca im jednak różny cel i nie zawsze jest on zgodny z naszą ścieżką i kierunkiem naszego rozwoju.

KRONIKI AKASZY – to zbiór zapisanych wszystkich doznań, myśli i wiedzy ludzi żyjących na Ziemi. Widzę wręcz dysk twardy, jako symbol tego zapisu umieszczonego gdzieś nad (w około) Ziemi. Taki internetowy zapis w „chmurze” nabiera nowego znaczenia. Słowem jest tam wszystko co człowiek doświadczył i przeżyła ale szkoda, że nie zapytałem, kto to stworzył i w jakim celu, bo trudno mi zrozumieć jego naturalny charakter.

PAMIĘĆ DUSZY – to pamięć wszystkich swoich poprzednich wcieleń. Jest mało obecnie znana ale będzie z czasem coraz bardziej poruszany (i zgłębiany?) ten temat.


Zeszyt 1, str. 120 – 121, Adam Przybysz

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

error: Content is protected !!