MK-ULTRA

MK13.04.1953 – amerykańskie Biuro Wywiadu Naukowego (Office of Scientific Intelligence) otrzymało od CIA zlecenie na projekt badawczy, któremu nadano nazwę MK-ULTRA. (MK – znaczy Mind Kontrolle, z niemieckiego ”Kontrolle”, ponieważ w skład personelu, większość byli niemieccy lekarze. [0] Dodatkowo wg emerytowanego kapitana John’a McCarthy’a, który dowodził grupą zabójców w Sajgonie, ujawnił Mike’owi Ruppertowi iż „MK-ULTRA jest używana przez CIA skrótem oznaczającym: Manufacturing Killers Utilizing Lethal Tradecraft requiring Assassinations – Tworzenie Zabójców Wykorzystujących Do Zabijania Sztukę Uśmiercania”) [1]

Program ten był zakrojony na znacznie większą skalę niż wszystkie dotychczasowe projekty badawcze CIA w tej dziedzinie. O jego konkretnych działaniach wiedziała jedynie wąska grupa ludzi ze ścisłego kierownictwa CIA. Wg Al.’a Bielek’a był to tak ścisły program CIA że ochrona miała rozkaz strzelać by zabić, gdyby miało wkroczyć inspekcja nawet FDA- Agencji ds. Żywności i Leków. Oficjalne dokumenty Agencji określały go mianem ”projektu matki’. W jego ramach funkcjonowało 149 mniejszych, bardziej specjalistycznych podprojektów. przynajmniej 14 dotyczyły eksperymentów z udziałem ludzi dalszych 6 projektów odbywało się bez ich wiedzy, dalszych 19 ewentualnie z ludzkim udziałem. Wiele z nich dotyczyło potencjalnego zastosowania nielegalnych narkotyków na polu walki. Inne zajmowały się tzw. psychoelektroniką.

 

Sidney Gottlieb

Sidney Gottlieb

Jeden zaś podejmował próby zdalnego sterowania ludzkim organizmem. Wszystko to zmierzało ku temu, by z ludzi podatnych uprzednio praniu mózgu uczynić nieświadomych swojej roli szpiegów, zabójców czy sabotażystów. Projekt otrzymał ponad 25 mln dolarów finansowania. Szefem zostaje Sidney Gottlieb – psychiatra, a zarazem doktor chemii. „Czarny Magik”, bo tak nazywali Gottlieba koledzy, służył Agencji jako ekspert od trucizn. To ponoć on był autorem kilku niesamowitych koncepcji zgładzenia lub przynajmniej unieszkodliwienia Fidela Castro. Oficjalnie jego dokonania zostały odrzucone, jako niewykonalne. [2]

Cel główny programu

Zbadanie możliwości sterowania pracą ludzkiego mózgu i kontroli umysłu z wykorzystaniem substancji chemicznych (w tym środków psychodelicznych, m.in. LSD, meskaliny, czy pentotalu sodu),  hipnozy oraz analizy fal mózgowych i form percepcji podprogowej do stworzenia super szpiega. Według wielu relacji, badania były często brutalne i odbywały się także na nieświadomych ich celu obywatelach USA, czasem z tragicznymi skutkami. W ramach projektu MK-ULTRA, zaangażowano uniwersytety, szpitale, placówki więzienne. Sfinansowano prowadzone na 44 wyższych uczelniach badania, w których uczestniczyły dziesiątki psychologów, psychiatrów, lekarzy, antropologów i socjologów, na Bogu ducha winnych ludziach.[3] Realizując projekt MK-ULTRA, CIA dla kamuflażu posługiwała się kilkoma pośrednikami w przekazywaniu pieniędzy na badania. Ważną rolę odegrało w tym Human Ecology Society, założone przez Harolda Wolffa. W sumie, w ciągu mniej więcej 10 lat, CIA sfinansowała około 150 rozmaitych projektów badawczych związanych z kontrolą umysłu i przekazała na ten cel wiele milionów dolarów.

Zakres zainteresowań CIA. [4]

1. substancje powodujące nielogiczne myślenie i impulsywność, mogącą prowadzić do publicznej dyskredytacji poddanej ich działaniu osoby,

2. substancje zwiększające inteligencję i spostrzegawczość,

3. substancje przeciwdziałające skutkom spożycia alkoholu,

4. substancje zwiększające skutki spożycia alkoholu,

5. substancje wywołujące odwracalne symptomy groźnych chorób umożliwiające ich symulację,

6. materiały ułatwiające wprowadzenie danej osoby w trans hipnotyczny,

7. substancje zwiększające wytrzymałość na izolację, tortury i przemoc stosowane w czasie przesłuchań mających prowadzić do tzw. prania mózgu,

8. materiały lub/oraz metody fizyczne powodujące amnezję dotyczącą wydarzeń poprzedzających ich zastosowanie lub odbywających się w jego trakcie,

9. fizyczne metody wytwarzania szoku i dezorientacji, które mogłyby być stosowane przez długi czas bez możliwości wykrycia,

10. substancje powodujące fizyczną ułomność, taką jak paraliż nóg lub silna anemia,

11. substancje powodujące ?czysty” stan euforii, bez następującej po nim depresji,

12. substancje zmieniające osobowość w ten sposób, że poddana ich działaniu osoba staje się uzależniona od innej osoby,

13. substancje powodujące takie zakłócenie umysłu, że poddana ich działaniu osoba staje się niezdolna do podtrzymania kłamstwa w czasie przesłuchania,

14. substancje, które obniżą ambicje i wydajność pracy, nawet podane w niedających się wykryć ilościach,

15. substancje zakłócające działanie wzroku lub słuchu, w miarę możliwości bez trwałych skutków,

16. pigułka powodująca utratę przytomności, którą można niepostrzeżenie dodać do pożywienia, napoju, papierosów lub użyć w sprayu, bezpieczna w użyciu i powodująca maksymalną amnezję, [pigułka gwałtu?]

17. substancja, która podana w jeden z wyżej wymienionych sposobów powodowałaby całkowitą niezdolność osoby do jakiejkolwiek fizycznej aktywności.

W ramach MK-ULTRA prowadzono również

* badania grafologiczne – w poszukiwaniu możliwości psychiatrycznej diagnozy na podstawie badania ręcznego pisma.

Dr. John Gittinger – Był dyr. usług psychologicznych w szpitalu w stanie Norman, Oklahoma. W CIA był szefem psychologów 1950 – 1974. przedmiotem badań była grafologia. Stworzył  unikalny system oceny osobowości i przewidywania przyszłych zachowań tzw. unikalny system oszacowania osobowości (Personality Assessment System-PAS). Do początku lat 70 – tych spłynęło 29000 zestawów testu osobowości (Wechslers) – każdy z nich wraz z danymi biograficznymi…

1962 – Gittinger i jego współpracownicy przenieśli bazę operacyjną z kwatery Human Ecology w Nowym Jorku, do posiadanej przez CIA firmy, założonej specjalnie dla nich w Waszyngtonie i nazwanej Psychological Assessment Associates. (podprojekt 83 , podobnie jak Podprojekt 60)[4a]

* wymazywanie ludzkiej pamięci – poprzez wykorzystanie  infradźwięków

* badania z zakresu parapsychologii, w szczególności możliwość telepatycznego przesyłania informacji na duże odległości.

Badania z użyciem psychodelików- LSD

Zaopatrywaniem w LSD CIA i Armię USA  zajmowała się potajemnie szwajcarska firma Sandoz – należąca do koncernu farmaceutycznego Novartis! 

Podprojekt 3: start: 1954 – Operacja Midnight Climax. Była to operacja mająca na celu doświadczalne sprawdzanie na nieświadomych figurantach właściwości LSD w procesie pozyskiwania informacji podczas stosunków seksualnych.  CIA zorganizowało trzy lokale konspiracyjne na terytorium USA (San Francisco – Telegraph Hill – burdel, z szukaniem konfidentów, szpiegowanie, agentów terenowych, Marin i Nowym Yorku – mieszkanie w Greenwich Village) do których pracujące dla CIA prostytutki zwabiały klientów i podawały im w napojach roztwór LSD, a następnie nagrywano przez weneckie lustra ich wyznania. Udział niektórych osób „był za zgodą” i w tych przypadkach kierowano do eksperymentów bym powiedział bardziej ekstremalnych. Dlaczego? Np. w jednym przypadku takiego ochotnika podawano LSD przez 77 kolejnych dni. W wyniku tych działań 5 osób zmarło.

Dowód:

New York Times z 20 września 1977 roku doniósł, że od ponad dziesięciu lat CIA przeprowadzała testy na prostytutkach w Nowym Jorku i San Francisco, „zarówno męskich, jak też kobietach”, które zwabiano potajemnie do „bezpiecznych domów”, w których „byli oni szprycowani koktajlami różnych substancji chemicznych, zaś ukryci urzędnicy CIA ich obserwowali, fotografowali i nagrywali ich reakcje”. http://wolna-polska.pl/wiadomosci/operacje-psy-ops-koszerny-standard-2013-11

MK-DELTA – powołana w celu regulacji korzystania z projektów MK ULTRA za granicą. Projekt służył do molestowania, pont-saint-espritdyskredytacji lub wyłączenia celów. Następcą tego projektu to projekt MK-NAOMI (szerzej Patrz MK-NAOMI) Nas interesuje w tym wypadku podprojekt MK-DELTA o kryptonimie SPAN. Projekt zaangażowany w zanieczyszczenia żywności i rozpylanie aerozoli z silnym mieszaniną LSD w miejscowości Pont-Saint-Esprit we Francji w sierpniu 1951 roku. Incydent ten  spowodował psychozę w tym regionie. 32 osoby trafiły do szpitali psychiatrycznych, a co najmniej siedem ofiar było ze skutkiem  śmiertelnym. Według magazynu „Time”, zaczęło się od objawów somatycznych – do lekarzy zaczęli wydzwaniać mieszkańcy skarżący się na zgagę, skurcze żołądka i dreszcze. W ciągu weekendu 70 domów w mieście zmieniło się w małe szpitale. Wkrótce w konwulsjach zmarła pierwsza osoba. Ale kiedy niektórzy chorzy zaczęli – pozornie – odzyskiwać zdrowie, dopadły ich straszliwe halucynacje. Jedni biegali po ulicach miasteczka, krzycząc, że uciekają przed wrogami. Pewien mężczyzna wyskoczył z okna, przekonany, że jest samolotem. Jedenastoletni chłopiec próbował udusić swoją matkę. Ktoś chciał się utopić, bo „miał w brzuchu węże”. Inni krzyczeli, że z ciał wyrastają im czerwone kwiaty, a ich głowy zmieniają się w ciekły ołów.Szybkie śledztwo wykazało, że wszyscy chorzy kupowali chleb od miejscowego piekarza Rocha Brianda. Po dwóch tygodniach analiz resztek pieczywa z laboratorium w Marsylii przyszła odpowiedź – chleb wypieczono ze zboża skażonego sporyszem, pasożytniczym grzybem zawierającym alkaloidy o działaniu podobnym do narkotyków halucynogennych, zwłaszcza LSD. Ich spożycie wywołuje chorobę zwaną dziś ergotyzmem, a w średniowieczu – ogniem św. Antoniego.[5]

Dr. Frank Olson

Dr. Frank Olson

Tutaj co ciekawe,  pełniący obowiązki szefa ze Specjalnej Dywizji Operacyjnej, Dr. Frank Olson – był mikrobiologiem, zaangażowany w rozwój systemów przenoszenia aerozoli; był obecny w Pont-Saint-Esprit w sierpniu 1951. W dniu 28 Listopada 1953 roku, pod wpływem halucynacji i głębokiej depresji, Dr. Frank Olson wyskoczył przez okno z dziesiątego piętra hotelu Pennsylwania w Nowym Jorku. Rzekomo powodem jego śmierci było podanie mu w likierze LSD podczas spotkania,  któremu autor pomysłu z LSD – przewodził Sidney Gottlieb, szef ośrodka badawczego broni psychochemicznej CIA. Wkrótce po tym incydencie Olson oświadczył swoim szefom, że chce zrezygnować z pracy. Badanie ekshumowanych w 1994 r. zwłok wykazało, że przed upadkiem naukowiec doznał silnego urazu głowy. Czyżby szef bał się, że Olson wyjawi opinii publicznej swoją wiedzę o Programie MK-ULTRA i dlatego zrobiono to co zaszło? [6]

Dr. Frank Olson 1

Zdjęcie 5 Gazeta „The Washington Post”, 11.06.1975 opisuje, iż Raport Rockefeller wyjawił m.in. zamieszanie CIA w śmierć amerykańskiego naukowca armii, który zginął w tydzień po uzyskaniu LSD

Dr. Ewen Cameron

Dr. Ewen Cameron

Dr. Ewen Cameron – (Podprojekt-68 ).  badania 1955 – 1964. W MK-ULTRA pseudonim Dr White. Psychiatra, Prezydent Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz Amerykańskiego i Kanadyjskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cameron rozpoczął swoje nieetyczne badania na pacjentach szpitala psychiatrycznego w Brandon już w 1930 roku. Badani, głównie cierpiący na schizofrenię, w eksperymencie trwającym osiem miesięcy zmuszani byli do leżenia nago przy włączonym czerwonym świetle osiem godzin dziennie. Uczestników innego eksperymentu przetrzymywano w klatce ogrzewanej elektrycznie aż do momentu, kiedy temperatura ich ciał osiągała 39 st. Celsjusza. Powszechną praktyką dr. Camerona było wprowadzanie pacjentów w stan śpiączki na 2 do 5 godzin dziennie przez 50 dni z rzędu.

Co jest ironiczne o dr Cameronie to to, że pełnił funkcję członka trybunału w Norymberdze, którzy prowadzili sprawy przeciwko nazistowskich lekarzy. (W latach 50 – tych CIA ufundowała dla dr Camerona dla prac badawczych laboratorium na McGill University, gdzie pacjenci byli używani w roli królików doświadczalnych w eksperymentach prania mózgu. Używał niektórych z tych samych technik, jaki posługiwali się nazistowscy „lekarzy”. Techniki stosowane przez dr Cameron i poprzednich naukowców nazistowskich obejmują Electro Shock, brak snu, implantacji pamięci, kasowanie pamięci sensorycznej modyfikacji, psychoaktywnych eksperymentów narkotyków, i wielu innych okrutnych praktyk. Niektórym domownikom serwowano  tzw. Od 1955 -„Psychic driving[6 a] czyli „terapię” elektrowstrząsów (ECT) dwa razy dziennie, inni byli zanarkotyzowani i trzymani w stanie nieprzytomności przez tygodnie lub miesiące, zaszczepieni dużymi ilościami środków halucynogennych i poddani długim okresom deprawacji zmysłów, tj. elektroniczne hełmy przypięte do głowy emitowały powtarzające się wiadomości słuchowe przekazane ze zmienną prędkością. Aby przezwyciężyć opory jakie pacjenci stawiali terapii, podawano im leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, takie jak kurara. Ponad 300 osób przebadał w ten sposób (oficjalnie lecząc pacjentów z schizofreni ). Cameron udowodnił, że pamięć ludzka może być zresetowana. Używał tzw. sleeping roomów.

W artykule Psychic Driving, zamieszczonym w „American Journal of Psychiatry” ze stycznia 1956 roku, Cameron opisuje, na czym polegały opracowane przez niego techniki prania mózgu, a którymi CIA była szczególnie zainteresowana. Eksperyment ów przebiegał dwuetapowo. Najpierw pacjenci wprowadzani byli w stan głębokiego otępienia elektrowstrząsami, lekami nasennymi i odcinaniem od wszelkich bodźców. Tak otępieni pacjenci nie byli w stanie samodzielnie jeść, załatwiać potrzeb fizjologicznych, powiedzieć, jak się nazywają i gdzie się znajdują. W drugim etapie pacjenci poddawani byli zasadniczej części projektu „psychic drive”, zakładającej słuchanie wielogodzinnych nagrań z użyciem specjalnie skonstruowanych hełmów, słuchawek i głośników. Kanadyjski Departament Zdrowia oficjalnie przeznaczył na cele badawcze dr. Camerona w latach 1961-1964 prawie 58 tys. dolarów („Badanie nad czynnikami, które przyspieszają lub spowalniają zmiany osobowości u osób długotrwale poddanych powtarzającym się sygnałom werbalnym„).

Przykład: Jedną z ofiar programu kontroli umysłu była Linda MacDonald. Cameron przeprowadzał na niej eksperymenty między majem a wrześniem 1963 roku. Wprowadzał pacjentkę za pomocą leków w stan przedłużającego się snu, izolował od bodźców zewnętrznych i poddawał elektrowstrząsom, których siła przekraczała 76,5 razy dawkę zalecaną przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Techniki wykorzystane przez niego w trakcie eksperymentu trwale pozbawiły Lindę MacDonald pamięci jakichkolwiek faktów z jej przeszłości od daty urodzin do roku 1963, kiedy eksperyment zakończono. Wywołany u niej stan otępienia sprawił, że nie wiedziała, jak się nazywa, ile ma lat i gdzie mieszka. Nie pamiętała swego męża, nie rozpoznawała swoich dzieci, nie potrafiła czytać, gotować, prowadzić samochodu, korzystać z toalety.

Na bazie badań Camerona powstaje podręcznik do przesłuchać dla CIA o nazwie kodowej ” „Kubark Counterintelligence Interrogation” przedstawiający „techniki przymusu w badaniu opornych podmiotów – źródeł”. Owe techniki były wykorzystywane m.in w ramach programu Phoenix realizowanego od 1967 w Wietnamie Południowym w celu znalezienia i likwidacji przywódców komunistycznych.”[6 b] Przykłady? 

ciatorture

Jedno z efektywnych przesłuchać CIA na podstawie przewodnika KUBARK. Porażenia prądem (np. pokazane w filmie Uprowadzona), czy chociażby podtapianie.

Dr. Harris Isabel, kierownik Ośrodka Badawczego Toksykomanii przy Public Service Hospital w Lexington, Kentucky. Szpital ten specjalizował się w leczeniu ludzi uzależnionych od narkotyków. Poproszony przez CIA o opracowanie nowych, syntetycznych narkotyków, Isabel zaczął eksperymentować na pensjonariuszach zamkniętego oddziału. Chcąc się przypodobać swoim zleceniodawcą z CIA, faszerował swoje ”króliki doświadczalne” ogromnymi dawkami LSD, meskaliny, marihuany, skopolaminy i innych substancji halucynogennych. W zamian za udział w eksperymencie, pensjonariusze dostawali zastrzyki wysoko gatunkowej morfiny, dawki zależały od stopnia zaangażowania. Najgorliwsi dostawali morfinę nawet trzy razy dziennie. Zeznając przed komisją senacką w 1975 roku, Isabel stwierdził, że nie widział nic zdrożnego w podawaniu ”twardych” narkotyków ludziom, których, z racji swojego zawodu, miał leczyć.

Podprojekt 54 – prowadzony przez Marynarkę Wojenną o nazwie „ Wstrząs mózgu” („Perfect Concussion”), który miał używać sub-dźwiękowych częstotliwości, aby wymazać pamięć. Program ponoć nie został wykonany. [7]

Podprojekt 136: start 30.05.1961 – stworzenie wielu zaburzeń osobowości u dzieci,  poprzezeksperymentalną analizę percepcji pozazmysłowej, zatwierdzone przez Głównego, Technical Services Division / Research Branch, Centralna Agencja Wywiadowcza,

Prace nad Mandżurskim Kandydatem z wykorzystaniem hipnotycznej kontroli umysłu została przeprowadzona przez Aldena Sears na Uniwersytecie w Denver oraz  na Uniwersytecie w Minnesocie w ramach podprojektów, 5, 25, 29 i 49. memorandum z 11 maja 1953

Podprojekt 49. start 1.06.1956 -do 31.05.1957 – badania prowadził Alden Sears Uniwerytet w Denver .  Co ciekawe w memorandum z 11 maja 1953 Sidney Gottlieb wymienia siedem oddzielnych eksperymentach prowadzonych przez Aldena Sears, w których uczestniczy 196 osób. 28.05.1953- Memorandum stwierdza, że zarówno Sears i kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu w Minnesocie są świadomi rzeczywistych potrzeb projektu.” [8]

Projekt MONARCH

1960 – powstaje Projekt MONARCH, najważniejszy podprogram MK-ULTRA, ponieważ do dnia dzisiejszego jest klasyfikowany jako TOP SECRET dla przyczyn bezpieczeństwa narodowego. Opinia publiczna dowiedziała się o nim dzięki ofierze kontroli umysłu Cathy O’Brien, CIA zaczęły koncentrować się na włączeniu dzieci do kontroli umysłu jako niewolników seksualnych do tajnych operacji. Nazwa pochodzi od motyla „Monarcha”. Kiedy osoba przechodzi traumę wywołaną przez elektrowstrząsy, uczucie pustki w głowie jest odczuwane jak gdyby ktoś pływał lub słyszał  trzepotanie skrzydeł jak u motyla. Istnieje również symboliczną przemianą, metamorfozę tj:  od gąsienicy do kokonu (uśpienia, aktywności), do motyla (nowego stworzenia), który powróci do punktu wyjścia. Dodatkowo wg okultystycznej symboliki dusza  w czasie śmierci staje się jak motyl, poszukujący nowej reinkarnacji.

Projekt MONARCH opiera się na sztucznie wytworzonych ciężkich przeżyciach traumatycznych, które są odpowiedzialne za rozczepienie osobowości ofiary. Podczas tego procesu świadomość rozczepia się na kilka osobowości. (W trakcie eksperymentów i w wyniku obserwacji klinicznych psychiatrzy potwierdzają że, gdy stres przekroczy pewną granicę, mózg tworzy inną osobowość żyjąca w alternatywnej rzeczywistości, w którą ucieka świadomość). Lekarze biorący udział w programie preparują następnie osobowość, która na zlecenie służb specjalnych przeprowadza działania, o których jej właściciel nic nie wie (wdrukowanie programów operacyjnych). Początki programu datują się na II wojnę światową, gdzie Niemieccy psychiatrzy,  nazywali tą metodę „programowaniem marionetek„. Do rozczepiania osobowości najlepiej nadają się dzieci, ponieważ najbardziej są one skłonne do tworzenia wielorakich osobowości w wyniku traumatycznych przeżyć.  Projekt traktuje uczestników jak niewolników.  Cały system kontroli jest jak kompleksowy program komputerowy: Plik (rozszczepienie) tworzony przez uraz, wgranie programu zadaniowego, następnie aktywacja pliku (trigger) poprzez specjalny kod dostępu (polecenie, hasło). Ofiara (Niewolnik) postrzegany  przez Programistę – mistrza, jest traktowana jak niewolnik – rzecz. . Około 75%  ofiar stanowią kobiety, ponieważ mają większą tolerancję na ból, ale przede wszystkim mają łatwiejszą tendencję do oddzielenia się świadomości niż mężczyźni.

Ofiary są używane do:

a) prostytucji i pornografii, zaangażowanie w branży rozrywkowej.

b) wykorzystywane jako Roślin lub kameleonów,  w celu infiltracji wyznaczonej grupy, zbieranie informacji i / lub implikowania ukrytych wzorców

c) muły  – transportujące narkotyki

d) kurierów do przenoszenia informacji, posiadający fotograficzną,

Wg licznych świadków i doniesień ofiary MONARCH są we wszystkich dziedzinach życia. Ten proces stworzenia odpowiedniego niewolnika z odpowiednimi zadaniami zwie się „zombizacją”.

Więzy krwi (bloodliners)

Większość ofiar pochodzi z wielopokoleniowej rodzin Satanistycznych (więzy krwi) i zaprogramowane, aby wypełnić swoje przeznaczenie jako wybrańcy (Termin ukuty przez Mengele w Auschwitz). Inne (no-bloodliners) używane zwykle do misji na straty, pochodzą z domów dziecka, rodzinnych domów opieki lub rodzin kazirodczych z długą historią pedofilii. Również  wiele ofiar jest od członków rodziny związanej z rządowych lub wojskowych agencji wywiadowczych. Fizyczne cechy identyfikacyjne na ofiary / ocalałych często zawierają wiele elektrycznych blizn. Niektórzy mogą mieć różne części ciała okaleczone przez noże,  lub igły, Motyl lub inne tajne tatuaże są także wspólne. Bloodliners prawdopodobne nie będą miały żadnych znaków czy blizn.

youtube logo  Trauma based Mk Ultra Monarch slaves PL

Poziomy Programowania MONARCH

ALPHA. Programowanie podstawowe. Charakteryzuje się bardzo wyraźnym zanikiem własnej pamięci, wraz z  zwiększeniem siły fizycznej i ostrości wzroku. Programowania Alpha jest realizowane poprzez celowy podział osobowości ofiar. Wg Sullivan „ wydaje się, że na tym etapie wtłoczono mi całą masę informacji, których pozostali programiści używali podczas  wprowadzania innych programów”. [9]

BETA. Program seksualny. Programowanie eliminuje wszystkie przekonania moralne czy etyczne i stymuluje prymitywny instynkt seksualny, pozbawiony zahamowań. Czasami zwany stanem Barbie.

Modele prezydenckie – zaprogramowane niewolnice seksualne przeznaczone dla wysoko postawionych polityków np. ofiary Cathy O’Brien, Brice Taylor oraz Marlyn Monroe.

DELTA. Program wojskowy Zabójcy. Programowanie pierwotnie opracowane dla szkolenia agentów specjalnych lub elitarnych żołnierzy (np. Delta Force, Pierwszego Batalionu Ziemi, Mossadu, itp.) do tajnych operacji. Optymalna produkcja nadnerczy oraz kontroli agresji. Przedmioty są pozbawione strachu, bardzo systematyczny w wykonywaniu ich zadania. Ma zaaplikowane instrukcje samozniszczenia lub samobójstwa. Wykorzystywane do zabójstw, brania zakładników i pełnienie roli ochrony. (osobowości w tym względzie były  rozdzielane zarówno emocjonalnie jak i motywów, aby nie dochodziło do konfliktu ).

THETA. Program PSI. Program związany z wykorzystywanie energią myśli (wg Sullivanzdolność ta opiera się na elektromagnetyzmie) do postrzegania pozazmysłowego i parapsychicznych umiejętności. Wykorzystywano te umiejętności również do zabijania na odległość poprzez  zniszczenie organów wewnętrznych celu. Inne umiejętności to np. uzdrawianie ( np. Sullivan).  Bloodliners (wywodzący się z wielopokoleniowych rodzin Satanistycznych) wykazują większą skłonność do zdolności telepatycznych, niż nie-bloodliners. Ze względu na oczywiste ograniczenia, różne formy elektronicznych systemów kontroli umysłu zostały opracowane i wprowadzone, czyli bio-medycznych człowieka urządzeń telemetrycznych (wszczepy do mózgu), w reżyserii energii lasera za pomocą mikrofal i / lub elektromagnetycznych. Poinformowano te są używane w połączeniu z wysoko zaawansowanych komputerów i zaawansowanych systemów śledzenia satelity.

OMEGA. Program autodestrukcji. Zwany jako Code Green? Odpowiednie zachowanie to tendencje samobójcze oraz / lub samookaleczenia się. Ten program uaktywnia się, gdy ofiara się leczy lub jest przesłuchiwana w celu zdobycia informacji.

GAMMA. Inna forma ochrony systemu, który wywołuje dezinformację i dezorientację. Ten poziom jest spleciony z demonologią i ma tendencję do zregenerowania się w późniejszym czasie, jeśli niewłaściwie został wyłączony.

Proces tworzenia agenta

1. Tworzenie traumy. Zazwyczaj występuje od chwili urodzenia do około sześciu lat. Osiąga się to  poprzez zastosowanie  elektrowstrząsów (ECT) i jest czasami wykonywane nawet wtedy, gdy dziecko jest u matki w macicy. Tortury, które powodowały traumatyczne przeżycia pomocne do rozszczepienia osobowości to m.in.: więzienie w skrzyniach, klatkach, trumnach, lub grzebanie żywcem (często z otworem lub powietrze-rura na tlen), związywanie linami, łańcuchami, kajdanki, podtapianie,  wystawianie na ekstremalne temperatury tj. ciepła i zimna, w tym zanurzenia w wodzie z lodem, oślepianie światłem, porażenia prądem, zmuszanie do spożycia płynów ustrojowych takie jak krew, mocz, kał, ludzkie mięso, itp., głodowanie  i ograniczenie picia, brak snu, odurzanie narkotyków które tworzyły iluzje, zmieszania, często podawana w formie zastrzyku lub dożylnie, spożycie lub podanie dożylnie toksycznych substancji chemicznych do tworzenia bólu lub choroby, w tym używając chemioterapii, wyciągania kończyn, zastosowanie węży, pająków, robaków, szczurów,  i innych zwierząt, aby wywołać strach i obrzydzenie, doświadczenia z pogranicza śmierci, powszechnie uduszenie przez zadławienie lub utonięcie, z natychmiastową reanimacją, zmuszanie do wykonywania lub świadkiem przemocy, tortur i poświęcenia ludzi i zwierząt, zwykle używając noży, wyciąganie płodu w czasie ciąży, aby płód używać do rytualnego użytku na ofiarę, bezczeszczenia judeo-chrześcijańskich wierzeń i form kultu; oddanie się  Szatanowi lub innych bóstw,  używanie iluzji, by przekonać ofiary, że Bóg jest zły i ofiarę nienawidzi, szkody lub gróźb wobec rodziny, przyjaciół, bliskich, zwierząt i inne ofiary, aby wymusić przestrzeganie

2. Stworzenie alternatywnych osobowości. Przeżycia traumatyczne , powodują, że umysł dzieli się na tzw. MPD (Multiple Personality Disorder –  Dysocjacyjne zaburzenia osobowości) [10] i jest podstawą programowania w programie MONARCH.

3. Umacnianie destrukcji własnej świadomości i ego. Hipnoza, kolejne tortury ale typu poddania (a nie złamania) jak: przymus, odwrócenia odczuć np.:  przyjemność-ból, żywności i jej brak, woda i jej brak, snu i deprywacji sensorycznej, wraz z różnymi lekami, które zmieniają niektóre funkcje mózgowe.

4. Wdrukowanie programów. Wprowadzenie w odpowiednie osobowości określonych programów (zachowań) oraz szczegółowych poleceń lub wiadomości w określonych stanach świadomości (alfa, beta itp..)  Osiąga się to poprzez wykorzystanie słuchawek hi-tech, w połączeniu z komputerem podłączonym do generatora, który emituje fale dźwiękowe niesłyszalne dla ofiary,  harmoniczne, które wpływają na RNA pokrycia ścieżek neuronowych co bezpośrednio przyjmuje podświadomość. W etapie często towarzyszy tzw. wirtualna rzeczywistość, projektowana przez urządzenia optyczne, które widać jako pulsujące kolorowe światła, i wpływają na wizualizację u odbiorcy.  Wysokie napięcie elektrowstrząsami jest następnie wykorzystywana do usuwania pamięci.

5. Uruchamianie osobowości. Te alternatywne ,,Ja” były uruchamiane na drodze warunkowania poprzez tzw. bodziec wyzwalający, który uruchamiał określoną część osobowości, wtedy otrzymali polecenie i instrukcje do wykonania zadania.

Programowanie jest okresowo uaktualniane i wzmacniane poprzez bodźce wzrokowe czy słuchowe. Wg doświadczeń  ofiary , a zarazem świadka- super żołnierza – Duncana O’Finioana, mając 9,5 roku robiono mu liczne zabiegi genetyczne na jego ciele, usprawniając go fizycznie. W wieku 14 lat zaczyna właściwy program szkoleniowy projektu końcowego MK-ULTRA który decyduje w którym kierunku ma się rozwijać. Tutaj szkolenia odbywały się pod kontem siły, szybkości, wytrzymałości, sztuki walki, oraz treningów paranormalnych. Prawdopodobnie był w ośrodku treningowym CIA tzw „Farma”. Ośrodek Burlington w Wisconsin itp….  Kończąc szkolenie stał się super żołnierzem – zabójcą z wykorzystywaniem zdolności PSI, jak zdalne postrzeganie RV, jasnowidztwo czy obrazowanie mysli. Są to zdolności daleko wykraczające poza normalne postrzeganie dzisiejszego żołnierza. A trzeba pamiętać że są to lata 60 i 70 – te. [11]

„MONARCH” określa się w Ameryce młodych ludzi będących ofiarami eksperymentów w zakresie kontroli umysłów prowadzonych przez takie agencje rządowe jak CIA lub przez komórki wojskowych służb specjalnych.” Wg dziennikarza Antona Chaitkina.

tworzenia hordy dzieciaków o złamanym duchu, które gotowe są szpiegować, łajdaczyć się, zabijać i popełniać samobójstwa

Wydaje się, że CIA finansowane duża skalę bieżącej urazów dzieci w oparciu umysłu działań kontrolnych w Nowym Orleanie skupiały się Tulane University z udziałem niektórych z najbardziej niesławnych giętarki CIA umysłu, dr Robert G. Heath z Tulane University, dr Stephen Aldrich, Morris „Morse” Allen, dr Ewen Cameron, dr Robert A. Cleghorn, dr John Gittinger dr Sidney Gottlieb, dr James Alexander Hamilton, dr Martin T. Orne, Dr Otto Menninger, Kol. George White, i żydowski dr Luter Wilson Greene. [24]

Nazwy i lokalizacje programowania

Nazwy i lokalizacje niektórych z głównych instytucji zaangażowanych w eksperymenty MONARCH programowania były / są: Cornell, Duke, Princeton, UCLA, University of Rochester, MIT, Georgetown University Hospital, Maimonides Medical Center, St Elizabeth,  S Hospital (Washington DC), Bell Laboratories, Stanford Research Institute, Laboratories Westinghouse Przyjaźń, General Electric, ARCO i Manking Badania Unlimited? produkt końcowy? był / jest zazwyczaj tworzone na instalacje wojskowe i zasady, których maksymalne bezpieczeństwo jest wymagane. Dalej (re) centrów programowania lub bliskiej śmierci ośrodków urazowych, najmocniej identyfikowane są: China Lake Naval Weapons Center, Presidio, Ft. Dietrick, Ft. Campbell, Ft. Lewis, Ft. Hood, Redstone Arsenal, Offutt AFB, Patrick AFB, McClellan AFB, MacGill AFB, Kirkland AFB, Nellis AFB, Homestead AFB, Grissom AFB, Maxwell AFB i Tinker AFB

Inne miejsca uznane za najważniejsze zabytki programowania Langley Research Center, Los Alamos National Laboratories, Tavistock Institute i obszarów lub przez Mt. Shasta, CA, Lampe, MO i Las Vegas, NV.

Ujawnienie

1973 – Richard Helms, jeden z twórcow programu i wice dyrektor CIA , tuż przed odwołaniem ze stanowiska nakazał zniszczyć wszystkie akta i dokumenty dotyczące projektu MK-ULTRA.

1974 – po raz pierwszy Projekt MK-ULTRA zostaje publicznie opisany przez dziennik The New York Times, i wkrótce stał się przedmiotem serii dochodzeń rządowych. Dwie komisje amerykańskiego Senatu podjęły śledztwo mające wykryć, czy i w jakim stopniu realizacja tego projektu naruszyła zasady naukowej etyki i amerykańskiego prawa.

1975 – na zlecenie prezydenta Geralda Forda prezydencka Komisja Rockefellera [Rockefeller Commission] – potwierdziły Raport MK-ULTRAdoniesienia gazety doprowadziła do ujawnienia afery Olsona…

1976 – kiedy ujawniono wyniki śledztwa, (docierając do nielicznych zaledwie dokumentów, jednak większość ich ustaleń opierając na zeznaniach świadków) wzburzenie opinii publicznej było tak wielkie, że CIA wkrótce ogłosiła zaprzestanie wszelkich tego typu badań, oraz zaczęła publicznie bagatelizować osiągnięcia programu MK-ULTRA, twierdząc, że nie przyniósł on spodziewanych rezultatów.

08.1977 – komisja Churche’a na zlecenie Kongresu, ujawniła wyniki w której znaczną rolę odegrał Edward Kennedy.

Pełnomocnik dyrektora CIA przyznał, że 30 uniwersytetów i instytucji było zaangażowanych w intensywnych testach i programach badawczych na niczego nie podejrzewających ludziach, ze wszystkich warstw społecznych w USA i innych krajach. Podawano im narkotyki takie jak np. LSD.

1977 – Victor Marchetti, były pracownik CIA, informuje dziennikarzy, że prace wcale nie zostały przerwane. Również Miles Copeland, kolejny wieloletni współpracownik CIA twierdzi o dalszych działaniach CIA w tej sprawie. W rozmowie z jednym z dziennikarzy stwierdził, że

,,komisja senacka, która zajmowała się tą sprawą, dotarła jedynie do wierzchołka góry lodowej”.

25.09.1977 – reportaż „Washington Post” doniósł: „CIA testuje połączenia oka z mózgiem„. Szpital w San Diego przeprowadza od dwóch lat eksperymenty dla CIA, w celu zbadania, jak ludzki mózg reaguje na to, co widzą oczy. Ochotnicy reagują na zdjęcia twarzy migające na ekranie, z każdym zdjęciem pobudzającym inny wzór fal mózgowych. Potem, komputer determinuje, które zdjęcia są znajome a które nie, nawet jeśli obiekt eksperymentu nic nie mówi.

1977John Marks, były oficer departamentu stanu dotarł do tajnych dokumentów, które mają jasno wskazywać, iż Agencja nie stroniła od stosowania narkotyków, promieniowania, ultradźwięków, psychochirurgii, zaawansowanej psychologii czy rażenia prądem w doświadczeniach nad ludzkim umysłem. Napisał książkę „”The Search for Manchurian Candidate” Dzięki zaangażowaniu Marksa opinia publiczna dowiedziała się o kilku przypadkach eksperymentów na ludziach:

 W wyniku przesłuchań senackich, , John D. Marks, oraz były wysokiej rangi urzędnik CIA, Victor Marchetti, napisali wspólnie książkę „The CIA and the Cult of Intelligence” (pierwsza książka ocenzurowana prewencyjnie przed publikacją przez CIA), w jakiej dokonali własnych ustaleń w sprawie operacji kontroli umysłowej CIA.

Korzystając z zapisów the Freedom of Information Act, Marks przekopał 16.000. stron dokumentów CIA, a następnie w 1979 roku wydał książkę, „The Search for the Manchurian Candidate” (z podtytułem “The CIA and Mind Control: The Story of the Agency’s Secret Efforts to Control Human Behavior”).

Marks wykazał, że impet działań operacji kontroli umysłowej CIA nabrał tempa dzięki Richardowi Helms, który później został dyrektorem CIA. Pomysły Helmsa zostały zatwierdzone przez ówczesnego szefa CIA, Allena Dullesa. Pod nadzorem Jamesa Angletona, szef kontrwywiadu CIA oraz zaprzysięgłego zwolennika współpracy z Mossadem, szefem operacji w tych doświadczeniach został Sidney Gottlieb, dyrektor sekcji służb technicznych CIA, TSS.

Zdaniem Marksa, w czerwcu 1960 roku, Gottlieb uruchomił zaawansowany program doświadczeń operacyjnych w hipnozie we współpracy z pracownikami kontrwywiadu CIA [CI], którzy uważali, że program hipnozy może zapewnić „potencjalny przełom w tajnej technologii”.

Zespół MK Ultra skupił wysiłki na rozwoju techniki kontroli umysłowej w laboratorium, natomiast pracownicy CIA zajęli się „doświadczeniami z pola walki” w celu uzyskania trzech celów, jak to opisuje Marks: „(1) bardzo szybkiego wprowadzania osób nieświadomych w stan hipnozy, (2) tworzenia trwałej amnezji, (3) wszczepiania trwałych i operacyjnie użytecznych sugestii post-hipnotycznych”. [11 a]

1956 – CIA we współpracy z cywilnymi psychiatrami testowano „bulbokapninę”, narkotyk, który może powodować otępienie lub wywołać stan katatonii. Eksperymenty były przeprowadzane na małpach oraz bezimiennych więźniach osadzonych w amerykańskich zakładach karnych. Agencja chciała się dowiedzieć, czy substancja spowoduje utratę przez człowieka mowy, stępienie odporności na ból, utratę pamięci oraz, co najważniejsze, utratę siły woli.

Kolejne poszlaki Mind Control

1992 – The Association of National Security Alumni jest organizacją z Maryland, w skład której wchodzą przede wszystkim byli pracownicy urzędów narodowego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych sprzeciwiający się używaniu utajonych operacji. Oddział tego towarzystwa, znany jako Electronic Surveillance Project, opublikował sprawozdanie zatytułowane ” Dokuczliwość Mikrofalowa i Eksperymentacja Kontroli Umysłu ” (Microwave Harassment & Mind-Control Experimentation), w którym przedstawiono zatajone użycie i testowanie pojawiających się – technologii bezpośredniej energii-zmieniających zachowanie na obywatelach USA, wobec których Rząd Amerykański nie ma legalnych ani moralnych roszczeń. Początkowe poszukiwania studiowały roszczenia 12 potencjalnych ofiar utajonych eksperymentacji i dokuczania. Do połowy 1993 roku z towarzystwem skontaktowało się około 72 ofiar i w czasie kiedy to piszę, ponad 200 takich osób. W roku 1993, dodatek do początkowego dokumentu, napisany przez jego autorkę Julianne McKinney – byłą agentkę wywiadu armii amerykańskiej, Dyrektora Electronic Surveillance Project, donosi: Podczas kiedy większość tych „eksperymentów” pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, otrzymano pewną ilość, w rzeczywistości identycznych skarg z Anglii, Kanady i Australii. Wydaje się, że działalność tego rodzaju jest również prowadzona w Europie.

McKinney podaje: „Powstała sugestia, że długofalowy cel tych wszystkich eksperymentacji polega na wytworzeniu systemu umożliwiającego monitorowanie i śledzenie wszystkich (ocalałych) obywateli tego kraju, poprzez użycie nowoczesnego, być może bazowanego na satelicie -systemu cybernetycznego.[12]

1993 –  w poważnym amerykańskim czasopiśmie „Us Defence News” ukazał się artykuł, w którym ujawniono, że naukowcy z byłego ZSRR współpracowali z CIA w badaniach nad możliwościami kontroli umysłów.

28.09.1994 – US General Accounting Office opublikował raport. który stwierdził, że między 1940 i 1974, DOD i inne narodowe agencje bezpieczeństwa wykorzystało tysiące ludzi (wolontariuszy) w próbach i eksperymentach z udziałem substancji niebezpiecznych.

Wiele z tych testów przeprowadzono w tzw program MKULTRA, ustanowiona w celu przeciwdziałania postrzegane sowieckich i chińskich osiągnięć w pranie mózgu technik. W latach 1953 i 1964, program składał się z 149 projektów związanych z testów narkotykowych i innych badań na nieświadomych ludziach[13]

1994 – Międzynarodowe pertraktacje dotyczące broni elektromagnetycznych zostały przedstawione w Biuletynie Naukowców Atomistyki,[14] przez Barbarę Hatch Rosenberg, dyrektora Programu Broni Chemicznych i Biologicznych Federacji Naukowców Amerykańskich. Pisze ona na temat broni elektromagnetycznych:

Mówi się, że bronie te powodują doraźne lub trwałe oślepienie, interferencję z procesami mentalnymi, modyfikację zachowania i reakcji emocjonalnej, utratę przytomności, uporczywy ból, oszołomienie, mdłości i biegunkę, lub nieprawidłowości we funkcjonowaniu organów wewnętrznych na wiele innych, rozmaitych sposobów (…) Przez ostatnich pięćdziesiąt lat programy testowania broni elektromagnetycznych i neurologicznych są – stosownie dla kursu rządowego – sklasyfikowane w ramach aktu bezpieczeństwa narodowego.

1994 – Instytut Studiów Strategicznych przy Wojennym Kolegium Armii Stanów Zjednoczonych opublikował raport zatytułowany: „Rewolucja w wojskowości i konflikt bez wojny” (The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War). Ponieważ dotyczy on bezpieczeństwa państwa, nie podano, jaka technika umożliwia tę rewolucję.

03.10.1995 – amerykańskie stacje telewizyjne nadały znamienne przemówienie Billa Clintona. Prezydent przepraszał społeczeństwo amerykańskie za niedozwolone eksperymenty, prowadzone tajnie i bez zgody zainteresowanych

youtube logo Przeprosiny Clintona wsp. eksperymentów na własnych obywatelach [1994]

6.06.1992 – rosyjska gazeta „Komsomoslka Prawda” opublikowała część apelu podpisanego przez kierowników rosyjskich instytutów badawczych i instytucji medycznych:

Dwadzieścia lat temu, kiedy zaczynaliśmy pracę nad terapią przy zastosowaniu mikrofal, uzgodniliśmy, że odkryc z tej dziedziny nigdy nie wykorzystamy ze szkodą dla ludzi. Ostrzeżenie generała Cobeca, że OMON [oddziały antyterrorystyczne rosyjskiej policji] posiada broń psychotroniczną, dowodzi, że taka broń została już opracowana. Jeśli dostanie się ona w ręce ludzi o złych zamiarach, może okazać się bardziej niebezpieczna niż broń jądrowa, ponieważ jest zdolna do zduszenia wolnej woli ludzi. Zwracamy się do prezydenta Jelcyna i organizacji demokratycznych na świecie z żądaniem wprowadzenia zakazu stosowania generatorów psychotronicznych w charakterze broni„.

1980 – Francuski Ogólnokrajowy Komitet Bioetyki ostrzegł, że „neurologia jest coraz bardziej postrzegana jako nauka stanowiąca zagrożenie dla praw człowieka„.

01.1999 – Parlament Europejski wystosował rezolucję, w której wzywa do uchwalenia

międzynarodowej konwencji globalnego zakazu opracowywania i rozmieszczania broni zdolnej do jakichkolwiek manipulacji ludźmi„, oraz  „uchwalenia międzynarodowej konwencji ustanawiającej globalny zakaz badań i opracowywania broni, które wykorzystują wiedzę o chemicznych, elektrycznych i dźwiękowych drganiach lub innych funkcjach ludzkiego mózgu do tworzenia broni służących do manipulowania ludźmi, w tym zakaz przemieszczania, zarówno teraz jak i w przyszłości tego rodzaju systemów„.

* Komitet STOA tj. Ocena Naukowych i Technologicznych Opcji (Scientifiv and Technological Options Asessment), który stanowi część generalnego Dyrektoratu Badań Parlamentu Europejskiego, opublikował raport w sprawie technik kontroli umysłu. Jeden z głównych tematów badań dotyczył technologii „niezabójczych” bronii drugiej generacji, które są opracowywane w wojskowych i jądrowych laboratoriach w Stanach Zjednoczonych jako część doktryny prowadzenia „niezabójczej” wojny, przyjętej obecnie również przez NATO. Wśród tych urządzeń znajdują się bronie wykorzystujące: ukierunkowane wiązki energetyczne, fale o częstotliwościach radiowych oraz laserowe i akustyczne mechanizmy obezwładniające ludzi, na których zostają nakierowane.  Raport dodaje, że „najbardziej kontrowersyjne niezabójcze technologie kontroli tłumu proponowane przez Stany Zjednoczone, często określane również jako Bronie Bezpośredniej Energii lub Bronie Częstotliwości Radiowych, mogą podobno wpływać na ludzkie zachowania… zaś największy niepokój budzą systemy, które bezpośrednio oddziałują na system nerwowy człowieka„.  Raport stwierdza również, że „przypuszczalnie najbardziej kontrowersyjne osiągnięcia z zakresu kontroli tłumów są trzymane w tajemnicy„.[4]

Według studium opublikowanego przez STOA Stany Zjednoczone są głównym promotorem stosowania tego rodzaju broni i dzięki ich staraniom techniki nie powodujące śmierci zostały włączone do doktryny wojskowej NATO.

05.1999 – w Tokio, Japonii  odbyła się konferencja neurologiczna sponsorowana przez ONZ. W jej końcowym komunikacie napisano:

Obecnie mamy intelektualne, fizyczne i finansowe środki umożliwiające zawładnięcie mózgiem i opracowanie urządzeń umożliwiających dotarcie do niego, a nawet jego kontrolę i neutralizowanie świadomości… pragnęlibyśmy wyrazić nadzieję, że ta pogoń za wiedzą będzie służyć pokojowi i dobru„.

1999Władimir Łopatin [15] opublikował wspólnie z rosyjskim naukowcem Cygankowem książkę „Bronie psychotroniczne a bezpieczeństwo Rosji”. Autorzy książki proponują oprócz podstawowych zasad rosyjskiej koncepcji obrony przed zdalną kontrolą ludzkiej psychiki, nie tylko uznanie istnienia takich możliwości, ale i faktu, że metody wojny psychotronicznej i informacyjnej są w pełni. Cytują również zapis pochodzący z sesji Federalnej Rady Federacji Rosyjskiej, w czasie której Łopatin oświadczył, że bronie psychotroniczne mogą prowadzić do „wprowadzenia do świadomości i podświadomości człowieka informacji inicjującej błędną percepcję rzeczywistości„.  W związku z tym proponują uchwalenie państwowego prawa, jak również ustanowienie międzynarodowych norm prawnych, „których celem będzie obrona psychiki człowieka przed podprogowymi, destrukcyjnymi i informacyjnymi manipulacjami„.

2000 – Łopatin przedstawił w Dumie projekt ustawy w sprawie „Informacyjnego i psychologicznego bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”. Poglądy Łopatina zostały opublikowane przez rosyjską gazetę Siewodnia: „Przy pomocy środków informacyjno-psychologicznego wpływu można nie tylko szkodzić zdrowiu poszczególnych jednostek, ale również, jak utrzymuje Łopatin, blokować wolę ludzi na poziomie podprogowym, pozbawiać zdolności do politycznego, kulturowego i społecznego samookreślenia manipulować świadomością społeczną, a nawet zniszczyć informacyjną i duchową przestrzeń Rosji„.

09.2000 – W Doktrynie Bezpieczeństwa Informacyjnego federacji Rosyjskiej podpisanej przez prezydenta Władimira Putina wśród zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej wymienia się „m.in. „nielegalne stosowanie specjalnych środków wpływających na indywidualną, grupową i społeczną świadomość.”

26.07.2001 – zatwierdzono aneks do artykułu 6 prawa Federacji Rosyjskiej w sprawie broni. Czytamy w nim, co następuje: „W obrębie Federacji Rosyjskiej zabrania się obrotu broniami i innymi urządzeniami… których zasada działania opiera się na wykorzystaniu elektromagnetycznego, świetlnego, cieplnego, infradźwiękowego i ultradźwiękowego promieniowania„.

Materiały dodatkowe:

youtube logo Kontrola umysłu. Zbagatelizowany fakt współczesnego świata

youtube logo Project MK ULTRA Illegal Mind Control Experiments (napisy PL) 


[0] 

[1] Nexus nr 5 (7) 1999 str 7

[2] Z CIA związany był jeszcze przed rozpoczęciem programu, od 1951 roku. Jedna z nich polegać miała na rozpyleniu w studiu telewizyjnym LSD w spray’u tuż przed wystąpieniem kubańskiego przywódcy. Inna – na zatruciu jego butów talem po to, aby wypadły włosy ze słynnej brody kubańskiego commendante.

[3] Spore grono naukowców nie miało pojęcia o prawdzimym motywie owych finansowanych badań. Dzieki North American Freedom Foundation (organizacja stawiająca sobie za cel informowanie opinii publicznej o nadużyciach nauki przez rząd amerykański) liście beneficjentów MK-ULTRA znaleźć można nazwiska tak znanych uczonych, jak antropolog Margaret Mead i jej mąż Gregory BatesonCarl Rogers,  brytyjski psycholog Hans Eysenck, Marvin Minsky, Talcott Parsons czy Muzafer Sherif. Nie ma jednak podstaw, by przypuszczać, że prowadzone przez nich badania miały bezpośredni związek z kontrolą umysłu.

[4] Dokumenty te pochodzą z 1955 roku, wymieniają „chemiczne i fizyczne cele” przyświecające kierownictwu MK-ULTRA

[4a] http://www.whale.to/b/m/10.htm

[5] amerykański dziennikarz H.P. Albarelli Jr. potwierdził w 2009 roku: wydarzenia we Francji nie były efektem przypadkowego zatrucia, ale świadomie przeprowadzonego eksperymentu amerykańskich służb specjalnych, które zaprawiły pieczywo pana Brianda LSD.

[6] Dopiero 22 lata później Komisja Rockefellera ujawnia prawdę na temat śmierci F. Olsona, której winne było CIA. Szokujące odkrycie zmusiło prezydenta G. Forda do publicznych przeprosin za pracę agencji. Wdowa po F. Olsonie i trójka jego dzieci otrzymali do podziału 750.000 dolarów „renty” po ojcu by sprawie ukręcić łeb oraz wyraził ubolewanie co zapobiegło dalszym dochodzeniom i ewentualnemu ujawnieniu dokumentów w sprawie MK Ultra. Wdowa otrzymała od ówczesnego szefa CIA Williama Colby szereg dokumentów potwierdzających wersję samobójczej śmierci pod wpływem narkotyków. W przygotowaniu tej szybkiej wersji rozwiązania afery brali udział Richard Chenney szef sztaby Białego Domu i Donald Rumsfeld. Syn dr Eric Olson dał ekshumować ciało ojca w 1993r. zespół ekspertów doszedł do wniosku, że był to mord a nie jak mówiono oficjalnie samobójstwo. Okręgowy prokurator Mannhattanu Stephen Saracco wznowił śledztwo. Próbowano je zaraz zablokować ze strony CIA i Ministerstwa Sprawiedliwości. Po wielu trudach Sarocco wywalczył zgodę na przesłuchanie kilku świadków. Planował zaprosić urzędującego w 1975 roku Williama Colby. Ten jednak zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach wkrótce po tej informacji w czasie wycieczki swym kanu. Nie był ubrany stosownie do tej wodnej eskapady ani swej żony nie poinformował o swoich niezwykłych zamiarach. Proces w sprawie Franka Olsona został po ośmiu letnich dochodzeniach zakończony bez wniesienia oskarżenia.

[6 a] Stymulacja psychiczna psychic driving i pranie mózgu były tematami sfabularyzowanego dokumentu zatytułowanego The Sleep Room (1998) w reżyserii Anne Wheeler, a także filmu dokumentalnego Adama Curtisa You Have Used Me as a Fish Long Enough zrealizowanego w roku 1995. http://video.google.com/videoplay?docid=-8179092243297154729

[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKULTRA

[8] – http://www.whale.to/b/ross4.html

[9] Nexus 5  (7) 1999 str. 9

Tutaj chciałbym również wyjaśnić iż jest to stan o częstotliwości fal 4 – 8 Hz. Jest odpowiedzialny za twórcze procesy myślowe, głęboką medytację, odprężenie, natchnienie, a także zdolność do poznawania i zapamiętywania.

[10] W psychiatrycznej książce „Diagnostic and Statistical Manual „(DSM-IV) na stronie 487 podaje następującą charakterystykę tego zaburzenia:

* Obecność dwóch lub więcej wyraźnych osobowości

* Naprzemienne przejmowanie przez co najmniej dwie z tych osobowości kontroli nad cierpiącą na tą przypadłość osobę

* Niezdolność do przypomnienia sobie ważnych danych osobistych, za duża, aby można ja było przypisywać roztargnieniu

* Zaburzenie nie jest wynikiem bezpośredniego działania jakiejś substancji lub ogólnego stanu zdrowia.

Źródło Nexus 5  (7) 1999 str. 7

[11] http://niniwa2.cba.pl/K4.HTM

[13] (08/09 1994, str 44), w sekcji „Non-lethal weapons may violate treaties”,

[15] w latach 1990-1995 pracował w stałych komitetach ds.bezpieczeństwa początkowo Rosyjskiej Federacji, a następnie Rosyjskiej Dumy i Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Wspólnoty Niepodległych Państw, specjalizując się w zagadnieniach bezpieczeństwa informacyjnego

error: Content is protected !!