Bilionowy budżet USA na 2018 r. Uwierzycie?

To są najlepsze czasy Pentagonu. Budżet bezpieczeństwa narodowego corocznie przekracza już 1 BILION DOLARÓW! Po dostosowaniu do inflacji, to jest więcej niż w czasach prezydenta Reagana w latach 80, a teraz, w czasach świata powojennego, nadal rośnie.

To część przemyślanego, długoterminowego planu, by znów uczynić Amerykę mocną, po wielu latach zaniedbania i uchybień. – Prezydent  Ronald Reagan [Patrz więcej: Polityka Donalda Trumpa a echa przeszłości]

Setki miliardów dolarów, które znikają z budżetu Pentagonu, wydaje się na obronę. Wydatki na bezpieczeństwo narodowe, które są doliczane do rocznego trylionowego budżetu można rozłożyć na 10 kategorii: budżet Pentagonu, budżet obronny, broń jądrowa, inne wydatki obronne, bezpieczeństwo narodowe, pomoc wojskowa, wywiad, wsparcie weteranów, emerytura wojskowa i odsetki od zadłużenia obronnego.

WIDEO: Bilionowy budżet USA na 2018 r. Uwierzycie?

Budżet Pentagonu. Jego podstawowy budżet uwzględnia szkolenie, uzbrojenie i działania wojska USA w czasach pokoju, oraz dużą cywilną siłę roboczą która to wspiera. Więc ten budżet istnieje niezależnie od tego, czy USA jest w stanie wojny, czy też nie.  To zarówno budżet pokojowy, jak i wojenny. Chociaż Pentagon co roku pochłania ponad połowę federalnego budżetu zadaniowego, Pentagon nigdy nie podlegał audytowi. W raporcie Defense Business Board sprzed 2016 r.  stwierdzono, że Departament Obrony mógłby oszczędzić 125 miliardów dolarów w ciągu 5 lat tylko dzięki zmniejszeniu nadmiernej biurokracji. Ale zamiast obniżenia budżetu podstawowego dla wojska który wzrasta o 700 miliardów dolarów rocznie, Pentagon nadal zwiększa budżet bez żadnych ograniczeń.

Budżet obronny. Ewentualne operacje zagraniczne (overseas contingency operations, OCO) są czasami nazywane funduszami wojennymi. To w zasadzie wojna przeciw terroryzmowi. To oddzielna część funduszy, zarządzana przez Departament Obrony i Departament Stanu, oprócz budżetu podstawowego. Początkowo używane do finansowania wojny w Iraku i Afganistanie, OCO nadal jest źródłem finansowania dla Pentagonu. Ale część środków idzie do Departamentu Stanu. Ten budżet wojskowy OCO osiągnął szczyt 180 miliardów dolarów za czasów interwencji Busha w Iraku. Chociaż liczba wojskowych zmniejszyła się od setek tysięcy do około 15 tysięcy, budżet wojenny mimo tego się nie obniżył. Jego tempo jest mniej więcej takie same. W rzeczywistości, w ciągu ostatnich 5 lat, budżet wojenny stał się czarną kasą, która opłaca wielomiliardowe wydatki Pentagonu, nie mając nic wspólnego z prowadzeniem wojny. Całkowity budżet wojenny w zeszłym roku wyniósł 64,6 miliardów dolarów.

Głowice jądrowe. Tak jest, głowice jądrowe nie są uwzględnione  w budżecie Pentagonu. Koszty badań, opracowań, utrzymywania i modernizacji amerykańskiego arsenału składającego się z 6800 głowic nuklearnych przypadają na mało znaną agencję znajdującej się wewnątrz Departamentu Energii, która się nazywa Narodowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (NNSA). Ona również zajmuje się reaktorami jądrowymi dla marynarki, opłaca oczyszenie środowiska wokół ośrodków broni jądrowej oraz finansuje trzy krajowe laboratorium broni jądrowej z rocznym kosztem 20 miliardów dolarów.

Inne wydatki obronne. Ta kategoria obejmuje szereg funduszy i wydatków wojennych pochodzących z agencji innych niż Pentagon. Jej całkowity roczny koszt to około 8 miliardów dolarów. W ostatnich latach około 2/3 tych pieniędzy zostały wydane na działalność ochronną FBI, co stanowi ponad połowę rocznego budżetu FBI.

Bezpieczeństwo narodowe. Po atakach 11 września Kongres utworzył mega-agencję – Departament Bezpieczeństwa Narodowego. On objął 22 dotychczasowych podmiotów, wszystkie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i ochroną graniczną, tworząc duży departament gabinetowy, który obecnie obejmuje  240 000 pracowników. Departament Bezpieczeństwa Narodowego miał zapewnić lepszą ochronę Stanów Zjednoczonych przed zagrożeniami wewnętrznymi. Jednak jego największym problemem jest to, że on się stał magnesem na zwiększające się finansowanie różnego rodzaju uchybień oraz niebezpiecznych inicjatyw. Administracja Trumpa zaproponowała wydanie 50 miliardów dolarów na  Departament Bezpieczeństwa Narodowego w 2018 roku fiskalnym.

Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Narodowe

Pomoc wojskowa. Programy wojskowej pomocy prowadzone przez rząd USA szybko się rozpowszechniły w tym stuleciu. Obecnie USA ma wiele broni i programów szkoleniowych  które obejmują ponad 140 krajów. Koszty tego wynoszą co roku ponad 18 miliardów dolarów, z czego około 40% pochodzi z budżetu Departamentu Stanu.

Wywiad. Rząd USA ma 16 oddzielnych agencji wywiadowczych. USA zamierza wydać w tym roku ponad 70 miliardów dolarów na wywiad, rozłożony na wszystkie te agencje.

Wsparcie weteranów. Stały napływ weteranów z wojen w Iraku i Afganistanie drastycznie zwiększył koszty wsparcia tych weteranów po powrocie do domu, w tym również rannych. A niektórzy z nich będą potrzebowali opieki medycznej przez całe życie. Na rok 2018 Administracja Weteranów zawnioskowała o ponad 186 miliardów dolarów dla własnego budżetu. To trzy razy więcej, niż przed inwazją do Afganistanu.

Emerytura wojskowa. Fundusz powierniczy  do wypłacania pensji dla wojskowych emerytów i ich krewnych nie ma wystarczających środków dla opłacenia wszystkich zasiłków. Wskutek tego jest on co roku zasilany z ogólnych dochodów rządu. Takie finansowanie obecnie wynosi około 80 miliardów dolarów rocznie.

Odsetki od zadłużenia obronnego. Nie jest tajemnicą, że rząd USA często działa przy deficycie i że całkowity dług publiczny rośnie. Ciekawym może być to, że odsetki od zadłużenia wynoszą około 500 miliardów co roku. Projekt Nadzoru Rządu obliczył, że udziały w odsetkach takiego długu pochodzące z programów obronnych wynoszą ponad 100 miliardów dolarów rocznie.

To przekłada się na zadziwiające 1,09 trylionów dolarów rocznie. Wszystko z tego wydaje się na bezpieczeństwo narodowe. Więc gdy następnym razem usłyszycie prezydenta, sekretarza obrony, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów czy też wojowniczego prawnika twierdzących, że wojsko USA praktycznie się rozwala z powodu braku finansowania, nie wierzcie w to. Donald Trump mógł ostatecznie przyczynić się do plutokracji w Gabinecie Owalnym, ale jego zmilitarizowana wersja już długo tkwiła w Pentagonie i w pozostałym państwie policyjnym. Jak to się mówi w rządzie, nie oszukuj się.  Pentagon i spółka to 1 procent.

Tłumaczenie: Ripsonar

ZA: The Peace Report
https://www.youtube.com/channel/UC9Bp…

Org. title: And the world keeps becoming more dangerous every trillion dollars spent

error: Content is protected !!