Okaleczenia na świecie – analiza

Okaleczenia z ang. „mutilation” stąd spotykane nazewnictwo ” mutylacja”. Czym właściwie są owe okaleczenia?

okaleczenie poczatek    Śmiertelne okaleczenia zwierząt hodowlanych następujące w nocy, przy zupełnym braku jakichkolwiek świadków. Okaleczenia te zawierają się głównie w wycięciu z chirurgiczną precyzją najważniejszych organów wewnętrznych zwierzęcia: serca, płuc wątroby, mózgu i żołądka oraz narządów rozrodczych. Często wycięte zostają też pewne pasy skóry oraz usunięte są oczy, a z ciała zostaje także bardzo dokładnie wypompowana krew. Badania przypadków mutylacji wykazały, że zabiegów dokonano przy użyciu technik jakie niedostępne są w tej chwili ludzkiej medycynie, wobec czego przypuszcza się iż odpowiedzialna za okaleczenia zwierząt może być ingerencja Obcych. Na korzyść tej tezy przemawiają wcześniejsze obserwacje świateł i nieznanych obiektów poruszających się nad obszarami występowania mutylacji.[1]

Lady – od tego się zaczęło.

Źrebak Lady
Źrebak Lady

9.09.1967 – w Alamosa w dolinie San Luis w stanie Kolorado znaleziono na ranczu Nelly Lewis ciało źrebaka o imieniu Lady. Ciało znalezione 800 metrów od rancza. Oprócz zatrwarzających ran – od szyi w górę zwierzę było dokładnie obrane ze skóry i mięśni, zwłoki leżały 100 metrów od najbliższych śladów a jedyne zauważalne uszkodzenia to jakby przygniecione w pobliżu dwa krzaki (przy jednym widniały 8 regularnych rozmieszczonych 12 centymetrowych wgłębień).  Właścicielka powiadomiła szeryfa hrabstwa, ale ten odmówił tłumacząc „wypadek” uderzeniem pioruna.  Wniosek ten  oparł nie obejrzawszy zwłok a  burzy przecież w tym czasie nie było. Ciałem zainteresował się  za to leśniczy Duane Martin. To on wykrył m.in podwyższone promieniowanie. 15 dni później do zdarzenia przybył lekarz John Altshuler, patolog i hematolog , pracownik naukowy w Ośrodku Studiów Medycznych Uniwersytetu Colorado w Denver. Ze zdumieniem stwierdził, że mózg zwierzęcia, jego kręgosłup i organy wewnętrzne jak serce płuca i tarczyca zostały wycięte z niespotykaną precyzją. Znalazł ślady poparzenia. Najbardziej jednak wstrząsnęło nim to, że w ciele źrebaka nie było ani kropli krwi.  Kiedy dr Altschuler zbadał pobrane próbki tkanek źrebaka pod mikroskopem, odkrył on jeszcze jeden szokujący szczegół:

„Zauważyłem, że brzegi rany miały charakterystyczny, ciemniejszy kolor, zupełnie jakby nacięć dokonano przy użyciu chirurgicznego przyżegacza. Ślady do złudzenia przypominały te, które zostawiają współczesne lasery.”

Pierwsze lasery skonstruowano wprawdzie już we wczesnych latach 60 – tych. Jednak w 1967 roku nikt jeszcze nie wykorzystywał ich w chirurgii. Kolejną zagadką był całkowity brak jakichkolwiek śladów wokół ciała.

Sprawą zajęła się Komisja Condona oraz zespół NICAP. Obydwa raporty – co niewiarygodne – odrzuciły możliwość związku z UFO. Uznano natomiast, że ktoś zrobił właścicielce złośliwego psikusa!

Incydent z Lady był jedynie wstępem do całego szeregu wypadków okaleczeń zwierząt, początkowo tylko w Kolorado, a później, jeszcze w tym samym roku, również w Pensylwanii. Następnie fala podobnych zdarzeń miała miejsce w Alabamie, Iowa i Teksasie. We wczesnych latach 80 – tych przypadki okaleczeń znowu zarejestrowano w Kolorado, a w latach 90 – tych „plaga” nawiedzała południowe stany USA. (jednak najwięcej okaleczeń było w zachodniej części USA). Od lat 70 – tych pojedyncze przypadki okaleczeń odnotowano również w Kanadzie, Ameryce Południowej – głownie w Argentynie, Australii i w niektórych krajach europejskich. W większości przypadków okoliczności zdarzenia były bardzo podobne. [2] Trzeba jednak zwrócić uwagę, żę szczyt okaleczeń w latach 70 – tych miał miejsce w 1975 roku.

Charakterystyczne cechy okaleczeń

* najczęściej ofiarami okaleczeń padało bydło, rzadziej konie, owce, kozy, czasami też psy i koty,

Przykład okaleczenia kota w omawiany sposób.
Przykład okaleczenia kota w omawiany sposób.

* brak walki, nawet na terenie pokrytym śniegiem nie znaleziono żadnych śladów w pobliżu zwłok,

* brak śladów,  zwierzęta były podnoszone z ziemi w powietrze, a następnie porzucane w innym miejscu,

Przykłady:

13.09.1994 – w Chacon w stanie Nowy Meksyk Larry Gardea znalazł dwie martwe krowy jadąc na polowanie na niedźwiedzie w pobliżu kanionu Luhan. Nagle usłyszał dźwięk przypominający odgłos powstający podczas spawania elektrycznego leżącą na boku i unoszącą się jednocześnie w powietrzu krowę, która przemieszczała się w kierunku źródła dźwięku. Krowa rozpaczliwie ryczała, sunąc zwrócona zadem w stronę źródła dźwięku. Bezskutecznie starała się stanąć na nogach. Przeleciawszy nad pobliskim rowem zniknęła w zagajniku między drzewami. Później stwierdzono, że nie było żadnych śladów wskazujących na to, że ta krowa dotykała mokrej ziemi. Przypadek ten badany był przez Lindę Moulton Howe, znakomitą badaczkę tego typu przypadków.

05.1991 – robotnik ze stanu Waszyngton widział, jak byk o wadze 1800 funtów (817 kg) wznosił się w powietrze głową do przodu wewnątrz wiązki niebieskiego światła. W pewnym momencie wiązka rozbłysła u szczytu i byka obróciło od tyłu pięć lub sześć razy. Po zgaśnięciu wiązki byk spadł z hukiem na ziemię. Kiedy znaleziono go nazajutrz rano, okazało się, że nosił typowe oznaki ofiary przypadku okaleczenia.[3]

11.10. 2006 – Valier, Pondera County, Montana gdzie u rodziny Petersonów znaleziono krowę z typowym ubytkiem organów, oraz dowodami że owa krowa została zrzucona z dużej wysokości, odbiła się i dopiero wylądowała, gdzie prowadzono badania przez Linda Moulton Howe.

Okaleczona krowa znaleziona u rodziny Petersonów w 2005 roku.
Okaleczona krowa znaleziona u rodziny Petersonów w 2005 roku.

* organy wewnętrzne, oczy, uszy, języki, odbyty i genitalia zwykle są wycinane. Głowa jest do kości obierana z miękkich tkanek,

* wycięte z chirurgiczną precyzją owalne/okrągłe nacięcia, na głębokość skóry.

* całkowity brak krwii. Dorosła krowa posiada przeciętnie 40 galonów krwi (151,4 litra) – niektóre z nich miały ją spuszczoną aż z naczyń kapilarnych.

Przykład: przypadek z Alabamy z 1993 roku, zbadanych i udokumentowanych przez Lindę Moulton Howe,

Są to działania pozostające poza możliwościami „naszej nauki”

* cięcia między komórkami – co potwierdziły to najnowsze badania mikroskopowe lub przy użyciu podobnego do lasera źródła wysokiej temperatury. Nie był to jednak laser, gdyż lasery chirurgiczne zostawiają ślady węgla, a tych nie znaleziono.

Np. 18.09.1980 – prof. nauk przyrodniczych w jednym z miasteczek w Kolorado Iona Hoepner wraz z szeryfem Haroldem Andrewsam w trakcie pobierania tkanek  dokonali  do świetnego odkrycia. Cięcie biegło wzdłuż ścianek komórek,nie naruszając ich strukturę! szeryf wysłał próbkę do Uniwersytetu w Kolorado, gdzie w .. niewyjaśnionych okolicznościach zniknęła.

* Wokół ciał powalonych krów nie odnaleziono żadnych ludzkich śladów. Drapieżniki nie ruszają tych ciał nawet przez 6 tyg jak w przypadku z Valier, Pondera County, Montana.z 2006 roku, a robaki nie przekraczają obrzeży ran. Często w ich pobliżu znajdują się kręgi wygniecionej trawy.

Oficjalne wyjaśnienia

Od samego początku zjawiska te wprawiały w konsternację wszystkich zajmujących się nimi z urzędu policjantów i patologów. Wielu doświadczonych policjantów i ranczerów, którz z przypadkami okaleczenia zwierząt mieli wszak do czynienia na co dzień, przyznawało, że w tych konkretnych przypadkach winnych na pewno nie należy szukać wśród rdzennych drapieżników, takich jak kojoty, wilki czy niedźwiedzie. Poza tym, czy jakikolwiek drapieżnik potrafiłby chirurgicznie usunąć krowie genitalia? Przez całe lata również wojskowe i cywilne władze USA twierdziły, że nie mają z tymi incydentami nic wspólnego. Federalna Agencja Przestrzeni Powietrznej ( FAA ) posunęła się nawet dalej, twierdząc, że w ogóle nie było żadnych tajemniczych helikopterów. We wszystkich przypadkach oficjalne wyjaśnienie władz brzmiało: „przyczyny naturalne.”

FBI animal mutilation documents
Odtajniony dokument FBI nt. okaleczeń zwierzą

1979 – FBI wszczęło dochodzenie, gdzie po roku opublikowano raport, w którym FBI stwierdziła, że sprawcami okaleczeń były drapieżniki. Kwestie braku krwi w naczyniach krwionośnych zwierząt tłumaczono długim okresem od momentu śmierci do czasu znalezienia zwłok. Wysuwano też przypuszczenia, że przyczyną śmierci mogły być pasożyty.

Oficjalnie odtajnione dokumenty w tej sprawie są tu: Akta FBI w sprawie okaleczeń bydła w USA

Badania

Dr Levengoed, biofizyk z Michigan, badał trawę pochodzącą z  kręgów znalezionych w Garnett w stanie Kansas i w Chacon w stanie Nowy Meksyk. Okazało się, że komórki roślin wewnątrz tych kręgów, poddane były działaniu promieniowania mikrofalowego. Ciała zwierząt nosiły ślady oddziaływania wysokiej temperatury objawiające się martwicą (zamieraniem tkanek pod wpływem ciepła). W kilku przypadkach ślady te wyraźnie wskazywały, że nie było to wywołane działaniem lasera. Badanie pod mikroskopem pokazało, że było to precyzyjne cięcie dokonane między ściankami komórek – coś, co pozostaje absolutnie poza naszymi możliwościami!

* Ufolog Christopher O’Brien z Kolorado, który zajmował się okaleczeniami stwierdził:

…”Nie można w ciągu zaledwie piętnastu minut wypuścić wszystkich płynów ustrojowych z ważącego pięćset kilogramów zwierzęcia, ale tak się dzieje. Nie da się usunąć żadnego z głównych narządów, nie dostając się do jam wewnątrz ciała, ale tak się dzieje. Były przypadki, w których zostały usunięte narządy, a nie znaleziono zewnętrznych nacięć…”

Linda Moulton Howe
Linda Moulton Howe

* Linda Moulton Howe, która od lat usilnie poszukuje ich sprawców okaleczeń jest obecnie przekonana o tym, że nie pochodzą oni z Ziemi. Napisała na ten temat dwie książki i nakręciła 4 filmy dokumentalne np. w 1980 – „Zadziwiający urodzaj„(A strange Harvest).

Skala okaleczeń szacowała się w samym 1997 na 50 000 tylko Stanach Zjednoczonych. Trzeba jednak pamiętać iż badacze sugerują (jak i sami farmerzy), że zgłaszanych jest tylko 5% przypadków.

Inne osoby przyczyniające się do zrozumienia tego zjawiska to m.in: Tom Adams, kapitan Keith Wolverton z Montany który opisał przypadek OKALECZENIA KROWY W ZAMKNIĘTYM POMIESZCZENIU!  czy Howard Burgess, który odkrył, że bydło jest znakowane, jakby specjalnie do nocnych okaleczeń konkretnej sztuki.(doświadczenie z Manuelem Gomezem).

16.10.1975okaleczona krowa była w zamkniętym pomieszczeniu  z klasycznymi oznakami jak: brak krwi,  górna żuchwa pozbawiona była skóry, obcięty język, brak jednego oka,i oczywiście bez żadnych śladów w okół , nawet na zewnątrz, gdzie teren był pokryty warstwą śniegu. W laboratorium odkryto, że brzegi ran były jakby spalone po cięciu lasera. [3a   UFO. 50 tajemniczych lat, Gildas Bourdais, str 218]

Hipotezy

Dr Colm Kelleher podejrzewa, że istnieją dwa główne czynniki stojące za okaleczeniami – niezidentyfikowany i ludzki…[4]

1. Czarne helikoptery.

Hipoteza związana była z tajemniczymi, nisko latającymi helikopterami – zwykle bardzo cichymi i pozbawionymi wymaganego przez prawo oznakowania. Pojawiały się one w pobliżu miejsc znalezienia zwłok zwierząt na krótko przez lub krótko po ich odkryciu. W kilku przypadkach widziano jak helikoptery rozpylały jakieś substancje nad terenami, na których później znajdowano okaleczone bydło. W związku z tym pojawiły się spekulacje, że na zwierzętach testowano broń biologiczną i chemiczną. Całej sprawie tajemniczości przydały się zeznania osób, które próbowały sfotografować owe helikoptery, lecz zostały odstraszone przez ludzi ubranych w pozbawione jakichkolwiek insygniów czarne mundury.

Dr. Thomas Bullard porównał 270 przypadków porwania przez UFO w latach 1868 i 1984 z całego świata, których większość wystąpiła w latach siedemdziesiątych i w początkach lat osiemdziesiątych [4,5]. W studiach Dr. Bullarda występują tylko cztery przypadki porwań, gdzie uprowadzeni widzieli helikoptery w pobliżu ich domów. Do tych przypadków zalicza się dobrze przestudiowane uprowadzenie Betty Andreasson/Luca. Jest rzeczą ważną by zauważyć, że te przypadki z helikopterami wydarzyły się w Ameryce Północnej, trzy z nich w USA i jeden w Kanadzie. W latach siedemdziesiątych, tajemnicze helikoptery pojawiały się w Anglii, ale bez związku z porwaniami przez UFO czy mutulacją zwierząt. Aktywność helikopterów w związku z porwaniami przez UFO, ma tendencję do zwiększania się od lat osiemdziesiątych aż do czasu obecnego. Dowody i obserwacje wskazują iż jest to zjawisko Północno-Amerykańskie, skoro żaden z kontaktowanych badaczy w Australii, Afryce, Europie i Ameryce Południowej nie zna dobrze prześledzonego przypadku porwania łączącego się z rzekomą działalnością helikopterów. Dobrze znane ofiary porwań, takie jak wspomniana poprzednio Betty Andreasson/Luca lub Debby Jordan, Kathy Mitchell, Whitley Strieber, Leah Haley, Katharina Wilson, Beth Collins i Anna Jamerson, oraz wiele, wiele innych były nękane przez te helikoptery-widma

* W Alabamie na początku lat 90-tych, Ted Oliphant zauważył związek między okaleczonymi zwierzętami, a widywanymi przez ranczerów tajemniczymi helikopterami. W jednym z przypadków na ciele krowy odnalazł biały proszek, który według analiz był koagulantem.
* Grupa dr Kellehera w Utah natrafiła na niebieską substancję przypominającą żel na ciele krowy. Zawierał on chemiczny środek uspokajający i coś w rodzaj formaldehydu – szybko rozkładającej się substancji.
* O 95% przypadków nie donosi się nigdy. Tylko 5% jest badanych, ale dotarcie na miejsce później niż 48 godzin po śmierci jest tylko stratą czasu – mówi.

Przypadki:

1976 – Roy Kitson i jego zastępcy z okręgu Madison w Montanie doznali najdziwniejszych przeżyć związanych z czarnymi helikopterami i NOLami. Do 1976 roku w okręgu tym miały miejsce 22 okaleczenia, lecz diabelska mieszanka obcych pojazdów znacznie przekracza tę liczbę. Kitson i jego ludzie nauczyli się spać w butach, ponieważ kiedy zaczęły napływać doniesienia na temat NOLi, wiedzieli, że będą one lądować. Pewnego popołudnia pojechali w kierunku Horse Creek, gdzie jak im doniesiono, okaleczeniu uległo sześć krów. W ciągu 12 godzin, jakie zajęło im dotarcie w tamto trudno dostępne miejsce, zniknęło dodatkowo sześć cieląt i sześć krów. Znajdując się w tych nieprzyjaznych, ciemnych górach położonych w górnym biegu rzeki Ruby funkcjonariusze ci widzieli dziwne światła przelatujące nad wierzchołkami drzew i wokół stoków gór. Owej pamiętnej nocy bezgłośne czarne helikoptery nadleciały nad nich i wspólnie z NOLami zmusiły ich do wycofania się z tamtego terenu.

1992 –  W rejonie położonego w północno-wschodniej Alabamie Fyffe widziano tak wiele NOLi, że stanowy senat ogłosił to niewielkie miasteczko „stolicą UFO Alabamy”. Wszechobecne NOLe i helikoptery oraz okaleczenia były obecne również. Policjant Ted Olifant z Fyffe, który prowadził śledztwo w tej sprawie, stwierdził:

W 95 procentach tych przypadków w pobliżu zwłok zwierząt obserwowano helikoptery„.

Jean Cole, żona głównego detektywa z Albertville, widziała taki helikopter z niewielkiej odległości, w którym wyraźnie widziała w kabinie czterech mężczyzn w eleganckich garniturach. Kiedy zorientowali się, że są obserwowani, helikopter z miejsca odleciał. Nazajutrz rano detektyw Cole znalazł jedną sztukę swojego bydła rasy Czarny Angus pozbawioną narządów rozrodczych i odbytu.

Wnioski:

* Helikoptery te to NOLe, tyle tylko, że zamaskowane pod postacią zwyczajnych ziemskich pojazdów.

* Helikoptery są wysyłane do akcji przez rząd (wojsko), one też mają bezpośredni związek z okaleczeniami. Np. wg. Dr Kelleher’a część okaleczeń to przeprowadzając swe badania na BSE – chorobę wściekłych krów, ponieważ dokładnie te części są usuwane, które pobiera się w celu sprawdzenia zakażenia prionami.

* Wojsko nie bierze udziału w okaleczaniu zwierząt i używa śmigłowców jedynie w celach rozpoznawczych, żeby wpaść na trop sprawców.

* Rząd orientuje się dokładnie w prawdziwych okolicznościach tych zdarzeń i używa helikopterów w celu wprowadzania zamętu i rozpraszania uwagi.

Powiązania z UFO

Każda fala tajemniczych zgonów była poprzedzona zwiększeniem liczby doniesień o UFO w danym rejonie. Innym dziwnym zjawiskiem, choć niekoniecznie związanym z UFO, były tajemnicze fluorescencyjne rysunki ( widoczne tylko w świetle ultrafioletowym ) na skórze niektórych spośród okaleczonych zwierząt znalezionych w pobliżu Dulce w Nowym Meksyku. W innym przypadku w klatce piersiowej jednej z okaleczonych krów znaleziono dziwną, przypominającą kit substancję, której skład chemiczny był podobny do „farby”, jaką namalowane były owe rysunki. Niestety, badający substancję naukowcy nie byli w stanie wyjaśnić, w jaki sposób mogła się ona dostać do klatki piersiowej zwierzęcia.

Przykłady:

1976 – roku udało się zdobyć tajny raport Biura FBI, w którym policjant Gabriel Valdez ze stanu Nowy Meksyk donosi, że w pobliżu miejsca znalezienia okaleczonej krowy odkrył na ziemi tajemnicze odciski o kształcie trójkąta. Każdy z nich miał około 40 cm wysokości. Ślady wskazywały na to, że nieznany pojazd wylądował, podniósł krowę z ziemi, a następnie ponownie wylądował i porzucił okaleczone zwłoki. Wokół odcisków trawa była wypalona, znaleziono też ślady żółtej, oleistej substancji i zanotowano znacznie wyższy od normalnego poziom promieniowania radioaktywnego.
03.1995 – na wielkim ranczu Terry’ego Shermana położone w okręgu Uintah w stanie Utah jest miejscem aktywności NOLi i dziwnych wydarzeń. Utratę wielu krów Shermanowie przypisują NOLom. W ciągu tego czasu widzieli tam trzy rodzaje tych obiektów – małe pojazdy w kształcie pudełek, obiekty o średnicy 40 stóp (12 m) i ogromne statki wielkości podwójnego boiska do (amerykańskiego) futbolu. Widzieli także zapalające się na niebie światła, z których część wylatywała z pomarańczowych kolistych wrót, które pojawiały się na niebie. Udało im się nawet zarejestrować kamerą dwie z tych obserwacji.

* Farmerzy i policjanci z okręgu Logan w północno-wschodnim Kolorado wielokrotnie obserwowali dziwne jasne obiekty, ochrzczone mianem „Wielka Mama i jej UFO-dzieciątka”, które wiązali z 77 tamtejszymi przypadkami śmierci okaleczonych zwierząt. Szeryf Harry Graves oświadczył, że ” ‚Wielka Mama’ wygląda jak ogromna jasna gwiazda, która wisi wysoko na niebie przez około 90 minut, po czym znika z dużą szybkością. Czasami z jej wnętrza wylatują aż trzy mniejsze obiekty (‚UFO-dzieciątka’). Po wykonaniu swojej roboty wracają do statku-matki i znikają. Kilka razy ścigaliśmy ‚Wielką Mamę’ samolotem i samochodem i okazało się, że czasami jest ona okrągła a czasami gruszkowata, zaś jej kolor zmienia się od białego przez czerwony do zielonego i z powrotem do białego”.

* Jadąc samochodem na południe od Houston w stanie Teksas Judy Doraty i jej córka Cindy zauważyły wznoszące się wewnątrz wiązki bladożółtego światła cielę. Obie kobiety zostały następnie wzięte na pokład UFO, gdzie były świadkami chirurgicznego okaleczania cielaka przez dwa Szaraki. Istoty te miały długie, cienkie, zwężające się ku końcowi palce zakończone paznokciami. Ich wielkie, hipnotyzujące, nie mrugające oczy miały żółty kolor i czarne pionowe źrenice. Judy Doraty poddała się regresji hipnotycznej przez dr Leo Sprinkle z uniwersytetu w Laramie w stanie Wyoming z której wyszła opisana powyżej historia. W roku 1990 hipnoterapeuta, John Carpenter, poddał regresji hipnotycznej Cindy, córkę Judy, podczas której uzyskano potwierdzenie szczegółów podanych wiele lat wcześniej podczas podobnego seansu przez jej matkę.

* W Anglii farmerzy chcieli rozwiązać  zagadkę okaleczeń, użyli więc kamery na podczerwień i aparaty fotograficzne. Jednej nocy kamery zadziałały trzy razy, a farmerzy, którzy pełnili służbę nic nie zauważyli podejrzanego. Następnego dnia znaleziono martwego cielaka. Na zdjęciach nie zauważono nic podejrzanego, tylko mały biały obłoczek.

Wsponiana już wcześniej Linda Moulton Howe w swoim filmie dokumentalnym „Obce formy życia„, Linda Moulton Howe przeprowadziła wywiady z farmerami, którzy twierdzili, że widzieli, jak obcy porywają ich zwierzęta. Autorka wspomnianego filmu, L.M. Howe, twierdzi, że pewne dobrze poinformowane, ale pragnące zachować anonimowość osoby związane z wywiadem wojskowym przekazały jej informację, iż

jedna z grup Szaraków znalazła się w poważnych kłopotach i aby przeżyć, musi zdobyć odpowiedzialną ilość krwi. Hemoglobina i osocze są im potrzebne do produkcji substancji, z jakiegoś powodu niezbędnej im do życia.”

UFO – Cow Abduction

Cow Abducted by a UFO in Argentina

okaleczenia 4

1983 –  agent specjalny Richard C. Doty powiedział Lindzie Howe w bazie Kirtland, że jej przypuszczenia są bliskie prawdy. Dodał, że wywołałyby zamieszanie w Pentagonie.

Emerytowany pułkownik Air Force, Wendelle C. Stevens, twierdzi, że przez jakiś czas istniał ściśle tajny raport Project Grudge Report Number 13, którego nigdy nie rozesłano, ale zniszczono zaraz po opracowaniu. W 1980 roku Linda Howe odebrała telefon od niejakiego Williama Englisha, który potwierdził wypowiedzi Stevensa.Tajemniczy raport zawierał także informacje na temat okaleczeń zwierząt oraz ludzi! Prawdopodobnio znaleziono okaleczonych ludzi. Były to przypadki, które ze zrozumiałych względów podlegały ścisłemu utajnieniu przy użyciu wszelkich dostępnych środków.

Dokumentacja

Okaleczenia 1
Okaleczenia 1
Zwierzęta nieraz znajdywano w bardzo dziwnych okolicznościach.
Zwierzęta nie raz znajdowano w bardzo dziwnych okolicznościach a przede wszystkim miejscach.
okaleczenia 3 a
Cow carcass found on telephone wire in Winslow N.J. in 1960's. The carcass was found hanging from the wires of a telephone pole. People in the area believed that the JERSEY DEVIL dragged it up the pole.
Resztki krowy jak widać wiszące na drutach telegraficznych  w Winslow w Nowym  Jorku z lat 60-tych. Pobliska ludność uważała owe zdarzenie za przejaw diabła.

Ripsonar

 ——————————————–

[1] http://pufoc.republika.pl/mutyl.htm

[2] Vortal Rzeczy Paranormalnych

[3] 32 nr UFO (październik-grudzień 1997) http://www.paranormalne.pl/index.php?showtopic=400

[4] Jako biochemik, Kelleher spędził wiele lat na badaniu okaleczeń dla NIDS (Krajowego Instytutu Nauk Odkrywczych) założonego przez biznesmena z Las Vegas, Roberta Bigelowa. Grupa NIDS brała udział w badaniach wielu przypadków okaleczeń w zachodnich stanach USA, dochodząc do następujących wniosków: za okaleczeniami zwierząt kryją się dwa główne czynniki – nieznany i zupełnie ludzki. Pierwszy z nich stanowi nieznana i nieokreślona siła dokonująca okaleczeń od długiego czasu. Drugi czynnik, ludzki, wydaje się naśladować postępowania pierwszej z grup, najprawdopodobniej w celu ustalenia jaką rolę i postęp dokonuje „coś” w łańcuchu pokarmowym.

Zdjęcia oraz inne materiały: Interent

Ave Ripsonar

error: Content is protected !!