Międzynarodowy Fundusz Walutowy a NWO

Joseph E. Stiglitz

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) – międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących. (wikipedia)

O Międzynarodowym Funduszu Walutowym na szczęście zaczeli pisać trzeźwo myślący ludzie: I tak np:

Joseph E. Stiglitz – laureat ekonomicznej Nagrody Nobla z 2001 r.: [0]

„MFW w teorii popiera instytucje demokratyczne w państwach, którym pomaga. W praktyce podkopuje proces demokratyczny, narzucając określoną politykę. Oficjalnie, rzecz jasna niczego nie narzuca. Negocjuje warunki otrzymania pomocy. W tych negocjacjach cała przewagę ma wszakże jedna strona”. (1)

Wyszczególnił dodatkowo elementy, które stoją w konfrontacji z rzeczywitą domeną MFW:

  • MFW prezentuje jako fakty coś, co jest tylko ideologią (neoliberalną), a jako rodzaj prawdy nie podlegającej dyskusji – tezy, co do których trwa bardzo ostry spór w ekonomii i istnieją bardzo mocne dowody na stanowisko wręcz przeciwne.
  • MFW postrzega światową gospodarkę tylko i wyłącznie z punktu widzenia specyficznego środowiska finansjery. Nawet jeśli nie wynika to ze złej woli podejmujących decyzje, są oni przekonani, że co jest dobre dla finansjery, jest dobre dla całej światowej gospodarki. Stiglitz podaje dowody, że tak nie jest.
  • Wymuszanie na uzależnionych od pomocy MFW państwach liberalizacji rynków finansowych, nadmiernej dyscypliny budżetowej, nadmiernego wyczulenia na utrzymanie bardzo niskiego stopnia inflacji (kosztem innych, ważniejszych – zdaniem Stiglitza – czynników ekonomicznych) doprowadziło do upadku wielu gospodarek.
  • Najlepiej rozwijają się kraje, które potrafiły się przeciwstawić naciskom MFW (Malezja, Chiny, Indie), a te, które ślepo go słuchały, zapłaciły za to katastrofą gospodarczą (Indonezja, Tajlandia, Argentyna i inne).
  • Nieprzejrzystość i brak procedur demokratycznych w podejmowaniu decyzji przez MFW.
  • Stosowanie podwójnych standardów – słabe państwa dostają bardzo rygorystyczne warunki do spełnienia, a np. Rosja nie wywiązuje się z niczego, przejada całą pomoc w procesach korupcyjnych i nadal tę pomoc otrzymuje.
  • Niedopuszczanie do procesu decyzyjnego państw najbardziej zainteresowanych, czyli potrzebujących pomocy, a czasem wręcz monopolizacja procesu przez reprezentantów Departamentu Skarbu USA.
  • Sprzeniewierzenie się ideom Keynesa, który wymyślił MFW. Keynes twierdził, że rynek z natury nie działa doskonale i zadaniem takiej instytucji jest pomoc w sytuacji, gdy rynek zawodzi i popada w recesję. MFW utrzymuje, że rynek zawsze działa doskonale i odmawia udzielenia pomocy państwom, które nie chcą zredukować swojej ingerencji w rynek[2].

W maju 1988 roku były pracownik Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Davison L. Budhoo, opublikował list otwarty do jego prezesa Michela Camdesus’a. W liście tym napisał:

„Jaki potwór w nas tkwi, który każe nam posuwać się tak daleko w hańbie i wstydzie, że nie pozwala nam krzyczeć w proteście, jako istotom ludzkim i ludziom posiadającym sumienie? Od dnia dzisiejszego odmawiam zgody na cenzurę, narzuconą przez MFW nad naszą działalnością wobec Trzeciego Świata”

W dalszej części Budhoo wylicza oskarżenia nt. dossier dotyczącego wysp Trynidad i Tobago na Antylach, nad którym pracował kilka lat: zarzuca on MFW manipulowanie danymi statystycznymi, fałszowanie danych, lansowanie kampanii dezinformacji i ośmieszania wyników ekonomiki Trynidadu, a także wywieranie presji na rząd Trynidadu, aby ten zrezygnował z przestrzegania konstytucji, czyli z ochrony fundamentalnych praw obywateli oraz z utrzymania norm sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej [3].

Patrz np:

youtube logoJak MFW zniszczyło Argentynę i Turcję ?

Powiązania z NWO

Znajdujemy się na pograniczu globalnej przemiany. Wszystko czego potrzebujemy, to odpowiedni kryzys, a narody zaakceptują Nowy Światowy Porządek.” –  David Rockefeller, 1991 r.

19.11.2010 – na konferencji banków centralnych we Frankfurcie szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique Strauss-Kahn nawołuje do utworzenia rządu światowego.

youtube logo Szef MFW nawołuje do utworzenia rządu światowego

To początek globalnego rządzenia. Było to łatwiejsze dzieki kryzysowi, w czasie jego kulminacji. Trudniejsze może byc teraz. Niemniej, potrzebujemy tego. jest to coś, co w czasie tego kryzysu zrozumieli nawet laicy. Globalizacja nie jest juz tylko tematem na odczyty i konferencje. To rzeczywistość. Wszyscy muszą zrozumieć, żę… jasno zrozumieć, że …obecnie niemozliwe jest znalezienie krajowych rozwiązań dla globalnych problemów. To oznacza, że musi pojawić się globalne rządzenie, z gospodarczymi i finansowymi kwestiami. To będzie trudne.Wkraczamy w druga fazę G20. Pierwszą fazą była faza kryzysu. To było łatwe. Teraz wkraczamy, sądzę, że Seul jest dobrym tego przykładem  w druga fazę próby stania się globalnym rządem.

Ripsonar

————————————————————————-

0 – Autor ksiązki: „Globalizacja” – Joseph E. Stiglitz, 2005 r. [org. Globalization and Its Discontents]

1 – „Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja” Benjamin R. Barber, str. 181. Patrz więcej: Amerykańska strategia zagraniczna. Imperium strachu

2 – Wikipedia

3 – Tamże

error: Content is protected !!